020-29 90 00
– Din helhetsleveratör inom brand och säkerhet

intro2014-3

samba2014Heltäckande samarbetspartner
inom arbetsmiljö och brandskyddsområdet

Brandexperten Sverige AB är ett säkerhetsföretag som hjälper dig att förebygga brand- och personskador. Tillsammans med våra kunder arbetar vi kontinuerligt under hela året med att förbättra och utveckla säkrare lösningar. För att hålla så hög kvalitet som möjligt erbjuder vi även konsultation och utbildning av medarbetare.

S A M B A
Nytt koncept från Brandexperten - Systematiskt Arbetsmiljö- och Brandskyddsarbete.

pdfLäs mer i vår presentationsfolder

 

gasell2014medlem2015.
På Brandexperten hittar du ett komplett sortiment av produkter och tjänster för effektivt brandskydd och högsta möjliga säkerhet. Vi hjälper dig uppfylla normer och lagkrav genom brandbesiktning, brandskyddsdokumentation och systematiskt brandskyddsarbete.