020-29 90 00

Kontakta oss

Systematiskt brandskyddsarbete | SBA utbildning | Brandexperten

Systematiska Brandskyddsarbete ingår som en del i SAMBA och den dokumentationen är samlad under en egen flik i SAMBA, eftersom det är ett föreskrivet krav med stöd av ”Lagen om skydd mot olyckor” (SFS 2003:778) SBA kan givetvis också erhållas separat.

[BILD PÅ SFS 2003:778]

I SFS 2003:778 ingår följande huvudrubriker:

 • Inledande bestämmelser
 • Enskildas skyldigheter
 • Skyldhet att varna och tillkalla hjälp
 • Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och anläggningar
 • Skyldigheter vid farlig verksamhet
 • Kommunens skyldighet
 • Statens skyldigheter

I det Systematiska Brandskyddsarbetet kan vi hjälpa er med:

 • Brandskyddspolicyn
 • Byggnads- och verksamhetsbeskrivning
 • Brandskyddsorganisation
 • Utbildningsplan
 • Rutiner och åtgärder vid brand
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Drift- och underhållsplaner
 • Årlig kontroll – SBA
 • Utrymningsplaner
 • Serviceunderlag
 • Checklistor…

Givetvis anpassas alla mallar och checklistor utifrån era risker och behov.

brandexperten sv 200