020-29 90 00

Kontakta oss

Brandisolering, Brandtätning & Brandorsaksutredning - Brandexperten

brandtätning

Rök, giftig gas och vatten är de viktigaste orsakerna till olycksfall och egendomsskador i samband med brand. Spridning av eld och rök längs vanliga installationer för el, vatten och ventilation orsakar ofta fatala bränder både inom offentlig, kommersiell och industriell byggnation.

Brandtätningar, brandisolering och brandcellsgränser skall kontrolleras regelbundet. Vi kan utföra kontrollen i samband med säkerhetskontroller eller årlig översyn av brandsläckare eller annan brandredskap. En effektiv brandtätning kan skilja tillbud från katastrof. Att stänga inne branden är en billig och effektiv brandskyddsåtgärd som fungerar dygnet runt utan att larmet går och utan att personal finns på plats för att släcka.


Information

pdfBrandtätning, brandisolering - det eftersatta brandskyddet

Produktblad

Firestop 100

Firestop 400

Firestop 1000

Flex A & B

Flex C

Flex D

Flex F

FS Standard

FS Universal

Kniparen

Squeezer A

Brandskyddskuddar

Fogskum 90

Stosplåt

Universal KS1