020-29 90 00

Kontakta oss

Brandskyddsbeskrivning, brandskyddsdokumentation & sakkunnighetsintyg

När bygglov/anmälan sökes hos kommunen skall en brandskyddsbeskrivning (brandskyddsdokumentation) - projekteringsunderlag bifogas bygghandlingarna.

Efter att fastigheten byggts om/till skall en brandskyddsdokumentation med relationshandling upprättas. Dessa dokument skall till kommunen innan slutbesked kan erhållas.

Brandskyddsbeskrivning, brandskyddsdokumentation & sakkunnighetsintyg

Vid all form av ny, om- och tillbyggnad skall dessa steg genomföras. Även vid verksamhetsförändringar t.ex från kontors- till hotellverksamhet.
Vi har lång erfarenhet av brandskyddsbeskrivning, brandskyddsdokumentation & sakkunnighetsintyg.

 


Brandexperten är en helhetsleverantör inom Arbetsmiljö, Första Hjälpen och Brandskydd. Vi hjälper dig över hela landet. Har du någon fundering tveka inte att kontakta oss!

Ring oss på 020-29 90 00