020-29 90 00
– Din helhetsleveratör inom brand och säkerhet

Släckanläggningar och släcksystem - Rum & Kök

Brandexperten erbjuder ett komplett sortiment av släckanläggningar för rum och kök. Med ett rätt dimensionerat släcksystem får du ett snabbt och effektivt skydd som begränsar konsekvenserna av en brand. Vi har lösningen för dig med Forrex, pulver, CO2 eller färdiga systemlösningar från världsledande leverantörer.

Novec ett miljövänligt alternativ till Halon

Inergen Faktablad

IG55 INERTGAS Faktablad

IG55 Släckanläggning

IG55 Släckkabinett

pdfPunktsprinkler

Koldioxid CO2 som släckmedel

Släckanläggningar för rum - Inergen, Novec, IG55

Inergen är en blandning av tre i atmosfären naturligt förekommande gaser, kväve, argon och koldioxid. Gasen släcker brand genom att sänka det skyddade utrymmets syrehalt. Inergen är ren och lämnar inga rester och skapar korrosion. Gasen leder inte ström och kan därför användas direkt mot spänningsförabde utrusning.

Inergen används i slutna utrymmen, "total flooding". Inergen kan användas i normalt bemannade utrymmen då systemet fortfarande tillgodoser människans behov av syre. Inergen påverkar inte ozonlagret och har en mycket kort atmosfärsik livslängd.

Brandskydd för kök och restaurang - Ansulex

Brand i fritös, grill, stekbord eller annan kökutrusning är alltid farlig. Den kan spridas otroligt snabb i de stora mängder olja som lagras i filter, kåpor och ventilationskanaler. Risken är stor för totalbrand.

Vanliga kolsyresläckare räcker inte till, utan det krävs större och mer avancerade system. Vi tillhandahåller Ansulex släckanläggningar som anpassas för köket, oavsett om det är en liten grillkiosk eller ett stort restaurangkök.

pdf Ansulex köksbrandskydd

Punktskydd

SpaceSafe - Brandsläckningsutrusning speciellt framtaget för att skydda 19" skåp och rackar.

SpaceSafe - Släcksystem för 19" rack

gasell2014medlem2015.
På Brandexperten hittar du ett komplett sortiment av produkter och tjänster för effektivt brandskydd och högsta möjliga säkerhet. Vi hjälper dig uppfylla normer och lagkrav genom brandbesiktning, brandskyddsdokumentation och systematiskt brandskyddsarbete.