020-29 90 00
– Din helhetsleveratör inom brand och säkerhet

Brandskyddsbeskrivning, brandskyddsdokumentation & sakkunnigintyg

Vi på Brandexperten kan hjälpa er med brandskyddsbeskrivning, brandskyddsdokumentation och brandbesiktning i samband med ny-, om- eller tillbyggnad av lokaler och byggnader.

Brandingenjören arbetar med brandsäkerhet inom flera områden. Arbetet kan både handla om att förhindra brand genom förebyggande insatser, men kan också innebära arbete som högst ansvarig räddningsledare under räddningsinsatser samt brandskyddsdokumentation (sakkunnigintyg).

Brandskyddsbeskrivning (bygghandling)

Brandskyddsbeskrivningen utförs i olika steg vid projekteringen, några exempel på huvudområden i innehållet visas nedan.

 • Översiktlig beskrivning
 • Dimensionerande förutsättningar
 • Utrymning
 • Skydd mot brandspridning inom brandcell
 • Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller
 • Ventilationssystem
 • Bärförmåga vid brand
 • Skydd mot uppkomst av brand
 • Fast släckanordning
 • Anordningar för räddningstjänstens åtkomst och brandsläckning
 • Övriga brandtekniska årgärder
 • Drift- och underhållskontruktioner
 • Förslag till kontrollpunkter i kontrollplan

Sakkunnigintyg, som även kallas för brandskyddsdokumentation

För att få ta lokalen i bruk krävs en besiktning på plats av oss tillsammans med intyg från respektive leverantör i projektet. Ett sakkunnigintyg, som kallas för brandskyddsdokumentation eller slutbevis, är något som är otroligt viktigt att såväl arbeta med som ha tillgång till i byggnaden när projektet är klart för användning. Brandskyddsdokumentationen ska alltid tas fram vid nybyggnation eller ändring av byggnad som påverkar brandskyddet.

Brandskyddsdokumentationen ska alltid tas fram vid nybyggnation eller ändring av byggnad som påverkar brandskyddet.

gasell2014medlem2015.
På Brandexperten hittar du ett komplett sortiment av produkter och tjänster för effektivt brandskydd och högsta möjliga säkerhet. Vi hjälper dig uppfylla normer och lagkrav genom brandbesiktning, brandskyddsdokumentation och systematiskt brandskyddsarbete.