020-29 90 00
– Din helhetsleveratör inom brand och säkerhet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, BAM, krishanteringsutbildning

Den väsentligaste uppgiften i arbetsmiljöarbetet är att skapa arbetsplatser där ingen blir skadad av arbetet Människor som trivs och mår bra gör ett bättre jobb. Vägen dit går till stor del genom ett väl fungerande arbetsmiljöarbete.

  • Utbildning i Krishantering
  • Utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete – arbetsledning och skyddsorganisation
  • BAM utbildning – Utbildningar i arbetsmiljö

Utbildning i arbetsmiljöarbete riktar sig till chefer, arbetsledare och skyddsombud/arbetsmiljöombud.

Startar Enligt ök.
Max deltagare 15
Pris 2,195.00SEK
2,195.00SEK 15

Utbildningen riktar sig till förtagets krisgrupp.

Startar Enligt ök.
Max deltagare 15
Pris 2,195.00SEK
2,195.00SEK 15

gasell2014medlem2015.
På Brandexperten hittar du ett komplett sortiment av produkter och tjänster för effektivt brandskydd och högsta möjliga säkerhet. Vi hjälper dig uppfylla normer och lagkrav genom brandbesiktning, brandskyddsdokumentation och systematiskt brandskyddsarbete.