Nytt släckmedel för alla bränder
Handla direkt i vår webbshop

Boka service

Dags att kontrollera företagets brandsläckare, släcksystem eller brandlarm? Hör av dig så bokar vi en tid för service.

Boka service här >

Web SBA

Det moderna sättet att enkelt arbeta med brandsäkerhet, direkt i telefonen!
Brandexpertens Web SBA uppfyller lagkraven för att få ett godkänt systematiskt brandskyddsarbete. 

Handla direkt i vår webbshop

brandexperten webbshop

Dags för brandbesiktning?

Vi utför alla typer av besiktningsuppdrag i form av normbesiktningar; revision - leveransbesiktningar och entreprenadsbesiktningar för att ta reda på om brandskyddet uppfyller de normer och krav som ställs på er verksamhet. Vi hjälper dig, ring oss på 020-29 90 00. Välkommen!

 • Sankt Kors

  Vi på Sankt Kors samarbetar med Brandexperten inte bara i mer traditionella brandrelaterade frågor som systematiskt brandskyddsarbete, kontroll av brandsläckare etc. De senaste åren har vi dessutom använt brandexpertens tjänster inom arbetsmiljöområdet med utbildningar, stöd vid genomförande av systematiskt arbetsmiljöarbete och genomförande av krisutbildning.

 • Dataton

  Vi på Dataton har jobbat med Brandexperten i många år. Vi började med att utbilda all personal i HLR och köpte sedan en hjärtstartare. Det är viktigt att vi håller kunskaperna vid liv, så repetitionsutbildningar hjälper oss Brandexperten med vart annat år. Alla medarbetare ska känna sig trygga i hur man hanterar ett nödläge.

 • Fitesa

  Vi har valt att anlita Brandexperten och deras utbildare vid repetitionsutbildningar i HLR och hjärtstartare för våra anställda. Utbildningsformen är att varje person får ca 30 minuter individuell träning/genomgång vart annat år. Upplägget med en person i taget som utbildas gör att det blir en mycket bra och uppskattad utbildning för våra anställda. Intresset har varit stort och vi kommer eventuellt erbjuda fler att genomgå grundutbildningen i HLR med Hjärtstartare.

 • Steget Vidare

  Vi har använt oss av Brandexperten i Göteborg som har hjälpt oss med bl a brandskyddsbeskrivning, brandlarm och nödljus på flera av våra anläggningar. Brandexperten har erbjudit en snabb service och en bra personlig kontaktingång i Anders Petersson som säkerställt leveransen i tid. Vi kommer definitivt att använda oss av Brandexperten även i fortsättningen.

  Tomas Kärenaho, Verksamhetschef på Steget vidare Väst

 • World Trade Center Stockholm

  Brandexperten har hjälpt oss att byta 150 st motorer för brandgasventilation på World trade center I Stockholm. Nu har vi beställt ytterligare 150 st motorer som monteras januari 2020. Brandexperten är både snabba och nogranna. Vi är väldigt nöjda med deras arbete.

  Håkan Ledin, Newsec

 • Svenska Kyrkan

  För att friska upp kunskaperna hos våra medarbetare och chefer i arbetsmiljöfrågorna anlitade vi Brandexperten. Vi ville sätta fokus på det viktiga systematiska arbetsmiljöarbetet med utgångspunkt från allt material vi redan har.

 • Sova

  Vi på SOVA har valt att samarbeta med Brandexperten gällande vår arbetsmiljöspärm, WEBSBA, Kompetensutveckling  i SBA, HLR, BRAND och arbetsmiljöutbildning  för samtliga chefer och butikschefer . Dessutom har vi tecknat  serviceavtal för samtliga våra butiker. Brandexperten har underlättat vårt arbete med SBA och SAM i våra butiker.

 • Brandskydd för Bostadsrättsförening

   

  BRF brandskydd

   Till dig som är ansvarig för brandsäkerheten i din Bostadsrättsförening (Brf)

  Med den här informationen vänder vi oss i första hand till bostadsrättsföreningar men också andra som äger, förvaltar eller hyr ut boende i flerfamiljshus. Du kanske är ordförande eller styrelsemedlem i en bostadsrättsförening. Varje år dör cirka 120 personer i bränder, oftast i sina bostäder. Genom ett antal enkla åtgärder kan vi minska både antalet bränder och dess konsekvenser. Många liv hade kunnat räddas om lägenheterna hade haft en brandvarnare. Du har också i uppgift att säkerställa så brandskyddet fungerar genom att föra ett så kallat Systematisk Brandskyddsarbete (SBA). Samt att utbilda ansvariga personer och att informera boende. På Brandexperten erbjuder vi ett webbaserat verktyg (Web SBA) för att göra det Systematisk Brandskyddsarbetet enklare att kontrollera själv i mobilen.

  Fastighetsägarens ansvar enligt lag:

  ”Att i skälig omfattning hålla utrustning för livräddning och släckning av brand och vidta övriga åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Det kan exempel innebära att se till att byggnaden har brandvarnare, att underhålla byggnadens brandskydd och att informera de boende.”

  För ägaren innebär ansvaret också en skyldighet att arbeta med brandskyddet i en Brf på ett systematiskt sätt, vilket finns beskrivet i Räddningsverkets allmänna råd (2004:3) om systematiskt brandskyddsarbete.

  Ta helhetsgrepp om brandskyddet

  Det är viktigt att ta ett helhetsgrepp över brandskyddet genom ett systematiskt brandskyddsarbete. Dels genom förebyggande åtgärder och utrustning för att minimera skadorna vid en eventuell brand. Dels genom brandtekniska installationer och rutiner, utbildning för ansvariga, dokumentation och information till de boende.

  Få koll på drift och underhåll

  Rutiner och regelbundna kontroller är avgörande för ett säkert brandskydd i din Brf. Det är många delar att hålla reda på. Hur gör man? Hur ofta? Vem dokumenterar? Det finns ett enkelt svar på alla frågor: Brandexpertens WEB SBA – ett digitalt verktyg som man loggar in på via telefon eller dator. I verktyget kan du göra skyddsronder, få all dokumentation samlad på ett ställe, påminnelser och brister via mail. Läs mer om vårt Web SBA

  WEBSBA

  Installera ordentligt brandskydd

  Om olyckan skulle vara framme kan följande åtgärder vara helt avgörande för att rädda liv och fastigheter:

  Världens billigaste livförsäkring

  Brandvarnare är en väldigt billig livförsäkring. Ju tidigare man upptäcker branden desto större chans att rädda liv och egendom. En brandvarnare i varje bostad är ett minimum.

  Placera ut brandsläckare

  Släckutrustning är en viktig del av brandskyddet. En handbrandsläkare bör finnas i varje lägenhet, andra bra placeringar av brandsläckare kan vara i trapphus, källare och på vind och i tvättstuga.

  Har du dessutom cykelförråd med förvaring av elcyklar som drivs av lithiumbatterier  så rekommenderar vi att ni där placerar en lithiumbrandsläckare som hanterar batteribränder.

  Se till att utrymningsskyltar och nödbelysning fungerar

  I mörka utrymmen som källare och tvättstugor är utrymningsskyltar och nödbelysning avgörande för att man snabbt ska kunna hitta vägen ut. Utrymningsskyltarna ska ha inbyggd belysning och fungera även vid strömavbrott. Om fastigheten har fler än åtta våningar ska det finnas nödbelysning i trapphuset som tänds när den vanliga belysningen slutar fungera.

  Så begränsas elden

  Varje lägenhet är en så kallad brandcell. Varje brandcell ska kunna stå emot brand- och rökspridning minst en timme. Dörrarna mellan brandcellerna ska vara specialgjorda för att stå emot brand. Därav namnet branddörrar. Dörrar mot källare och vindar bör vara försedda med dörrstängare samt med en skylt som uppmanar till att alltid se till att dörrarna är stängda. Måste man göra hål brandcellernas väggar ska dessa brandtätas ordentligt efteråt av en fackman.

  Minst två vägar ut

  I ett bostadshus ska det alltid finnas två utrymningsvägar utifall en väg är en spärrad.Man måste försäkra sig om att dörrarna till lägenheter, vind och källare sluter tätt och att dörrstängarna mot vind och källare fungerar som de ska. Det får inte placeras möbler, barnvagnar, tidningspapper, kartonger eller andra brännbara föremål i trapphuset som ökar risken för anlagda bränder och minskar framkomligheten vid utrymning. Tvättstugor som inte har dörr direkt ut mot gatan ska ha två vägar ut.

  Underlätta för brandmännen

  För att underlätta och snabba på släckningsarbete kan man installera stigarledningar som gör att brandmännen slipper att dra brandslangar i trapporna. Installationer av rökluckor och fläktar som används för att få ut brand- och rökgaser gör släckningsarbetet säkrare. Det är viktigt att dessa installationer underhålls och kontrolleras regelbundet så att de verkligen fungerar om det blir skarpt läge.

  I Brandexpertens breda sortiment hittar du samtliga produkter som du behöver för ditt brandskydd i din bostadsrättsförening. Läs mer på vår hemsida eller handla produkter direkt i vår webbshop.

  Full kontroll med Brandexpertens Web SBA

  Med Brandexperten unika Web SBA får du en viktig hjälp när du skall arbeta systematiskt med ditt brandskydd. Du får påminnelser när du skall gå dina ronder via mail, du kan fotografera med din mobil på de brister du finner under din rond. Allt sparas och dokumenteras på webben.

  websba2

  Unik checklista

  Vi har dessutom skapat en helt unik checklista som är framtagen och anpassad efter de brandrisker som finns i flerbostadshus.

   

   

   

 • Pinchos

  Vi har använt Brandexperten AB för att de har en snabb service och erbjuder en helhetslösning där vi har fått hjälp med brandskyddsbeskrivning, ansulex släcksystem till kök, brandlarm, brandsläckare, utrymningsplaner, systematiskt brandskyddsarbete och utbildningar.

  Magnus Nystrand, Pinchos

 • Husman Lokaler

  Brandexperten har med sin stora erfarenhet av brandfrågor hjälpt oss diverse konsulttjänster inom brandsäkerhetsfrågor.
  Vi har också fått väldigt bra hjälp med att skräddarsy en smidig WEB lösning för vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

  Patric Arvidsson, Förvaltare på Husman Lokaler


  husman

 • Holistic

  Holistic har valt Brandexperten som partner när det gäller hela vårt säkerhetstänkande. Det gäller såväl brandutbildning, arbetsmiljödokumentation som utbildning i HLR. Detta har vi gjort då vi tycker att Brandexperten förstår hur vi tänker och är väldigt flexibla. Att sedan bemötandet är av toppklass, är ju en trevlig bonus!