Skip to main content
Excerpt : 020 - 29 90 00

Heltäckande samarbetspartner
inom arbetsmiljö, första hjälpen och brandskyddsområdet

Brandexperten Sverige AB är ett säkerhetsföretag som hjälper dig att förebygga brand- och personskador. Vi hjälper våra kunder att uppfylla alla lagkrav med det systematiskt arbetsmiljöarbete och systematiskt brandskyddsarbete SBA. Tillsammans med våra kunder arbetar vi kontinuerligt under hela året med att förbättra och utveckla säkrare lösningar. Vi erbjuder brandbesiktning samt konsultation och utbildning av medarbetare.

Allt från arbetsmiljö till brandbesiktning

Vi erbjuder brandbesiktning, tjänster och produkter inom Arbetsmiljö, Första Hjälpen och Brandskydd. Med vårt helhetskoncept SAMBA hjälper vi Er att utveckla handlingsberedskapen på företaget. Samtidigt som Ni lever upp till de lagar förordningar som finns. Systematiskt arbetsmiljöarbete och Systematiskt brandskyddsarbete ska inte vara krångligt!

pdfLäs mer i vår presentationsfolder