Skip to main content
Excerpt : 020 - 29 90 00

Vi på Brandexperten kan hjälpa er med brandskyddsbeskrivning, brandskyddsdokumentation och brandbesiktning i samband med ny-, om- eller tillbyggnad av lokaler och byggnader.


Konsultation och hjälp med framtagning av dokumentation

När ni valt att samarbeta med oss och önskar vår hjälp med framtagandet av dokumentationen hittar vi former för att på bästa sätt stötta er. Hur vi samarbetar, hur vi kommer in som konsult, beror helt på företagets förutsättningar. Vi kan inte gå in helt och hjälpa er med dokumentationen. Ni vet hur er arbetsmiljö är och hur ni på bästa sätt skapar förutsättningar till ett Systematiskt Arbetsmiljöarbete på företaget.

Oftast träffar vi den person på företaget som har i uppgift att ta fram riktlinjer och dokumentation kring Arbetsmiljö, Brand och Första Hjälpen. Tillsammans går vi igenom den dokumentation som er arbetsmiljö kräver. Beroende på storlek på företaget och vilka risker som finns på arbetsplatsen träffas vi ett antal gånger. Efter att Ni hitta Er struktur i arbetsmiljöarbetet skall arbetsledning och alla anställda erhålla information och kunskap i Arbetsmiljö.

Se utbildningar i Arbetsmiljö


Uppföljning av Ert Systematiska Arbetsmiljöarbete

Riktlinjerna i Arbetsmiljöverkets Författningskungörelse AFS 2001:1 Systematiskt Arbetsmiljöarbete är tydligs, en gång om året skall företaget bedriva uppföljning av sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Vi kan tillsammans med Er genomföra denna uppföljning. En del kunder väljer att skriva avtal där vi säkerställer vårt samarbete.