Skip to main content
Excerpt : 020 - 29 90 00

Introtext från Lasse...


Grundutbildning HLR med Hjärtstartare

Vid behandling av hjärtstopp är i regel den första behandlingsåtgärden hjärt-lungräddning följt av defibrillering med en enkel apparat. Defibrillatorn skickar en kontrollerad strömstöt genom en persons hjärta och nollställer hjärtats aktivitet så det startar igen.

pdfFaktablad - Utbildning Hjärt-Lungräddning med hjärtstartare


Repetitionsutbildning i HLR med Hjärtstartare

Text

PDF?


Anpassad Första hjälpen utbildning

De första minuterna efter en olycka är ofta avgörande för hur allvarliga följderna blir. Hur omgivningen agerar minuterna innan ambulansen kommer kan rädda liv och minska skadorna. Första hjälpen-utbildningen riktar sig till alla och inga speciella förkunskaper krävs. Utbildningen ska ge deltagarna kunskap och beredskap för att kunna och våga agera vid en olycka.

pdfFaktablad - Första hjälpen