Vi erbjuder en rad tjänster inom området riskhantering och riskanalyser inom områdena samhällsplanering och industriell säkerhet i enlighet med krav i lagen om skydd mot olyckor, plan- och bygglagstiftningen, miljölagstiftningen, Sevesolagstiftningen och arbetsmiljölagen.


Konsultation och hjälp med första hjälpen frågor eller riskinventeringar.

Kravet på att utföra en riskanalys kan komma från det egna företaget, men det ställs också krav i en rad olika lagstiftningar, exempelvis vid hantering av brandfarliga produkter, explosiva varor etc.

Vi kan hjälpa er med:

  • Riskanalyser och riskhantering.
  • Klassning och bedömning, Klassningsplaner brandfarlig vara.
  • Explosionsskyddsdokument enligt ATEX-direktiven
  • Utvärdering av incidenter och olyckor
  • Sammanställa säkerhetsrapporter som uppfyller kraven i Sevesolagstiftningen.

En riskanalys har till uppgift identifiera, värdera och prioritera risker, med avsikt att eliminera, förebygga eller reducera konsekvenserna av skaderiskerna.Kontakta oss för mer information.


Brandexperten är en helhetsleverantör inom brand och säkerhet. Vi hjälper dig över hela landet. Har du någon fundering tveka inte att kontakta oss!

Ring oss på 020-29 90 00

KONTAKTA OSS

LINKÖPING (HUVUDKONTOR)

NYA TANNEFORSVÄGEN 64 (BOX 6017)
580 06 LINKÖPING

020 - 29 90 00

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

SOCIALA MEDIA


© Copyright 2021 Brandexperten Sverige AB

-