Skip to main content
Excerpt : 020 - 29 90 00

För att få en effektiv och snabb utrymning vid brand eller annan fara är det viktigt att utrymning påbörjas omgående. För att det skall fungera utses utrymningsledare. Utrymningsledarens roll är att leda och kontrollera utrymning och återsamling. Den utrustning utrymningsledaren normalt behöver har vi samlat i ett utrymningsledarkit.

 

Vi har två olika varianter.

Utrymningsväska