Skip to main content

Vi på Sankt Kors samarbetar med Brandexperten inte bara i mer traditionella brandrelaterade frågor som systematiskt brandskyddsarbete, kontroll av brandsläckare etc. De senaste åren har vi dessutom använt brandexpertens tjänster inom arbetsmiljöområdet med utbildningar, stöd vid genomförande av systematiskt arbetsmiljöarbete och genomförande av krisutbildning.

Dessutom har vi ett 3-årigt samarbetsavtal kopplat till 14 fastigheter. Där har vi  valt att samarbeta med Brandexperten gällande kontroll och service av samtliga brandskyddsinstallationer, utrymningsvägar, rökluckor och branddörrar.

Vi är mycket nöjda med Lasse och brandexperten - rekommenderas varmt!

johan

Johan Kristiansson, VD
Sankt Kors Fastighets AB