Skip to main content

För att friska upp kunskaperna hos våra medarbetare och chefer i arbetsmiljöfrågorna anlitade vi Brandexperten. Vi ville sätta fokus på det viktiga systematiska arbetsmiljöarbetet med utgångspunkt från allt material vi redan har.

Brandexperten gjorde skräddarsydda utbildningsinsatser som vi planerade tillsammans. Vi började med chefer och arbetsmiljöombud. Sen knöt vi ihop hela säcken genom en halvdag med all personal i pastoratet. Det blev en bra satsning som också tog oss vidare i arbetet och vi kan verkligen rekommendera upplägget till andra.

Vi har också anlitat Brandexperten för repetitionsutbildningar i HLR med Hjärtstartare.

Pia Ruthgård
Förvaltningschef