Skip to main content

Vi på Dataton har jobbat med Brandexperten i många år. Vi började med att utbilda all personal i HLR och köpte sedan en hjärtstartare. Det är viktigt att vi håller kunskaperna vid liv, så repetitionsutbildningar hjälper oss Brandexperten med vart annat år. Alla medarbetare ska känna sig trygga i hur man hanterar ett nödläge.

För att komma igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet har haft god hjälp av de SAMBA-mallar som Brandexperten tillhandahållit. En bra struktur på mallarna underlättar arbetet väsentligt.

Nya behov uppstod då vi i slutet av 2013 flyttade vi till vårt eget nybyggda hus i Mjärdevi. När det gäller brandskyddsarbetet använder vi oss även där av mallar från Brandexperten. Vi har utbildat brandskyddsansvariga som jobbar med det systematiska brandskyddsarbetet. Hösten 2015 genomförde vi en grundläggande brandskyddsutbildning med utrymnings- och släckningsövning för all personal. Mycket uppskattat av alla! Det är viktigt att vi har en säker arbetsplats.

Kontroll av våra brandsläckare görs årligen, liksom service av hjärtstartaren utan att vi själva behöver komma ihåg när det är dags.

Louise Hanberger personal/ekonomiansvarig
DATATON

dataton