020-29 90 00

Kontakta oss

Arbetsmiljö - SAMBA-pärmen

samba parm

Vår tanke är att kunden skall hitta sitt enkla sätt att arbeta med arbetsmiljöfrågan.

Strukturen och innehållet i pärmen uppfyller kraven i det...

  • Systematiska Arbetsmiljöarbetet
  • Systematiska Brandskyddsarbetet
  • Företagets Krishantering

Pärmen innehåller en mängd malldokument och checklistor. Alla dessa mallar och checklistor levereras på ett USB minne också. Dessa mallar och checklistor skall anpassas till respektive företags risker, organisation och förutsättningar.

pdfFaktablad - ”SAMBA”-dokumentationen

Utrustning för utrymningsledare

utrymningledarkit

Vid brand eller annan fara är det viktigt att utrymning av lokalen påbörjas omedelbart och att den sker snabbt, säkert och effektivt. För att detta skall fungera optimalt utses en utrymningsledare.

Den utrustning utredningsledaren normalt behöver finns samlat i en praktisk och funktionell väska. Väskan innehåller en mängd praktiska hjälpmedel, bland annat en flourecerande gul väst som tydligt visar medarbetare och räddningstjänst vem som är utrymningsledare.

I väskan finns också första förband, pannlampa och annan användbar utrustning.

pdfLadda hem produktblad - Utrymningsledarkit