020-29 90 00

Kontakta oss

Arbetsmiljö - SAMBA-pärmen

samba parm

Vår tanke är att kunden skall hitta sitt enkla sätt att arbeta med arbetsmiljöfrågan.

Strukturen och innehållet i pärmen uppfyller kraven i det...

  • Systematiska Arbetsmiljöarbetet
  • Systematiska Brandskyddsarbetet
  • Företagets Krishantering

Pärmen innehåller en mängd malldokument och checklistor. Alla dessa mallar och checklistor levereras på ett USB minne också. Dessa mallar och checklistor skall anpassas till respektive företags risker, organisation och förutsättningar.

pdfFaktablad - ”SAMBA”-dokumentationen