Arbetsmiljö - Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, SBA, krishantering

Den väsentligaste uppgiften i arbetsmiljöarbetet är att skapa arbetsplatser där ingen blir skadad av arbetet. Människor som trivs och mår bra gör ett bättre jobb. Vägen dit går till stor del genom ett väl fungerande arbetsmiljöarbete.

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)

Den unika dispositionen, i vår malldokumentation, gör det mycket lätt att återkoppla till kraven i AFS 2001:1 Systematiskt Arbetsmiljöarbete. I denna författningssamling (AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete) klargörs vilka krav som finns på arbetsgivaren och vilka delar som skall ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Systematiskt brandskyddsarbete | SBA utbildning | Brandexperten

Systematiska Brandskyddsarbete ingår som en del i SAMBA och den dokumentationen är samlad under en egen flik i SAMBA, eftersom det är ett föreskrivet krav med stöd av ”Lagen om skydd mot olyckor” (SFS 2003:778) SBA, Systematiskt brandskyddsarbete och SBA utbildning kan givetvis också erhållas separat.

Krisstödsarbetet (KRISPLAN)

En god krisberedskap kräver planering ” innan det händer”. I SAMBA har vi integrerat tydliga och stödjande dokument och checklistor för detta viktiga område. Med stöd och i enlighet med AFS 1999:7 ska Första Hjälpen och krisstöd upptas i sin egen krisplan.

Web SAMBA

Brandexperten har idag en webbaserad lösning (Web SBA) för det systematiska brandskyddsarbetet som vi kan erbjuda våra kunder.

Under 2017 skall denna tjänst kompletteras med SAM-delarna.