Skip to main content

Tjänster inom arbetsmiljö

Arbetsmiljö – Systematiskt Arbetsmiljöarbete, SAM, SBA och Krishantering

Den väsentligaste uppgiften i arbetsmiljöarbetet är att skapa arbetsplatser där ingen blir skadad av arbetet. Människor som trivs och mår bra gör ett bättre jobb. Vägen dit går till stor del genom ett väl fungerande arbetsmiljöarbete.

Med vårt helhetskoncept – dokumentation och kompetensutveckling – hjälper vi er att utveckla handlingsberedskapen på företaget. Genom Systematiskt arbetsmiljöarbete lever ni upp till de lagar förordningar som finns.

Kontakta oss

Web SAMBA

Web SAMBA Brandexperten har idag en webbaserad lösning (Web SBA) för det systematiska brandskyddsarbetet som vi kan erbjuda våra kunder Brandexperten är en helhetsleverantör inom Arbet...

Krisstödsarbetet (KRISPLAN)

Krisstödsarbetet (KRISPLAN) En god krisberedskap kräver planering ” innan det händer”. I SAMBA har vi integrerat tydliga och stödjande dokument och checklistor för detta viktiga område. ...

SBA utbildning

SBA utbildning Systematiskt brandskyddsarbete är en utbildning för dig som vill veta mer om hur du som brandskyddsansvarig på ert företag skall organisera och dokumentera ert brandskyddsa...

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) Den unika dispositionen, i vår malldokumentation, gör det mycket lätt att återkoppla till kraven i AFS 2001:1 Systematiskt Arbetsmiljöarbete. I denna ...