Skip to main content

Web SAMBA

Brandexperten har idag en webbaserad lösning (Web SBA) för det systematiska brandskyddsarbetet som vi kan erbjuda våra kunder

Brandexperten är en helhetsleverantör inom Arbetsmiljö, Första Hjälpen och Brandskydd.

Vi hjälper dig över hela landet. Har du någon fundering tveka inte att kontakta oss!

Ring oss 020-29 90 00   Kontakta oss, vi finns över hela landet!

Web SAMBA
Web SAMBA Brandexperten har idag en webbaserad lösning (Web SBA) för det systematiska brandskyddsarbetet som vi kan erbjuda våra kunder Brandexperten är en helhetsleverantör inom Arbet...
Krisstödsarbetet (KRISPLAN)
Krisstödsarbetet (KRISPLAN) En god krisberedskap kräver planering ” innan det händer”. I SAMBA har vi integrerat tydliga och stödjande dokument och checklistor för detta viktiga område. ...
SBA utbildning
SBA utbildning Systematiskt brandskyddsarbete är en utbildning för dig som vill veta mer om hur du som brandskyddsansvarig på ert företag skall organisera och dokumentera ert brandskyddsa...
Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)
Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) Den unika dispositionen, i vår malldokumentation, gör det mycket lätt att återkoppla till kraven i AFS 2001:1 Systematiskt Arbetsmiljöarbete. I denna ...