Systematiskt brandskyddsarbete | SBA utbildning | Brandexperten

Systematiska Brandskyddsarbete ingår som en del i SAMBA och den dokumentationen är samlad under en egen flik i SAMBA, eftersom det är ett föreskrivet krav med stöd av ”Lagen om skydd mot olyckor” (SFS 2003:778) SBA, Systematiskt brandskyddsarbete och SBA utbildning kan givetvis också erhållas separat.

Som en följd av lagstiftningen ställs även krav på att ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA, ska bedrivas. SBA innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation.Ett gott brandskydd skyddar er verksamhet. Tillsammans med andra företag lär ni er processen för att bedriva ett effektivt brandskyddsarbete.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gäller alla organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ledningen har det yttersta ansvaret, men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och övrig personal är viktiga medarbetare i sammanhanget.

Vi kör SBA utbildningar i Stockholm och Linköping

Stockholm och Linköping är de orter där vi regelbundet erbjuder SBA Utbildning.

Vi vet hur viktigt det är med skräddarsydda och flexibla lösningar som utgår från din verksamhets specifika behov. Vi kan till exempel erbjuda SBA utbildning (i bland annat både Stockholm och Linköping) i er egna verksamhet i den miljö ni ska utöva brandskyddskunskaperna i. Detta är ett kostnadseffektivt sätt då det innebär färre avbrott av er arbetstid. 

I SFS 2003:778 - Systematiskt brandskyddsarbete - ingår följande huvudrubriker:

 • Inledande bestämmelser
 • Enskildas skyldigheter
 • Skyldhet att varna och tillkalla hjälp
 • Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och anläggningar
 • Skyldigheter vid farlig verksamhet
 • Kommunens skyldighet
 • Statens skyldigheter

I det Systematiska Brandskyddsarbetet kan vi hjälpa er med:

 • Brandskyddspolicyn
 • Byggnads- och verksamhetsbeskrivning
 • Brandskyddsorganisation
 • Utbildningsplan
 • Rutiner och åtgärder vid brand
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Drift- och underhållsplaner
 • Årlig kontroll – SBA
 • Utrymningsplaner
 • Serviceunderlag
 • Checklistor…

Givetvis anpassas alla mallar och checklistor för det Systematiskt brandskyddsarbetet utifrån era risker och behov.

Brandexperten erbjuder SBA utbildningar i Stockholm och Linköping

Kontakta oss så hjälper vi er man att komma igång med det Systematiskt brandskyddsarbetet.