020-29 90 00

Kontakta oss

Utrymningsövning

Övningen vänder sig till företag som vill kontrollera och verifiera sina rutiner för utrymning vid brand eller annan fara. Normalt ingår övningen i ett utbildningsprogram där brandskyddsansvariga, utrymningsledare och övrig personal på företaget har  erhållit en teoretisk och praktisk brandskyddsutbildning.

pdfFaktablad - Utrymningsövning