020-29 90 00

Kontakta oss

Anpassad Arbetsmiljöutbildning (Arbetsledning och arbetsmiljöorganisation)

Syftet med "SAMBA"-dokumentationen är att ge en heltäckande lösning kring arbetsmiljö och brandskyddsarbete. Med enkla och tydliga mallar hjälper vi till att skapa struktur i organisationen kring frågor som berör arbetsmiljö, brand, första hjälpen och krishantering.

pdfFaktablad - Utbildning i Arbetsmiljö