020-29 90 00

Kontakta oss

Systematiskt arbetsmiljöarbete, Bam utbildning - Brandexperten

Utbildning i arbetsmiljöarbete riktar sig till chefer, arbetsledare och skyddsombud/arbetsmiljöombud. Syftet med utbildningen är att ge kompetensutveckling för personer som leder personal. Med enkla verktyg få samverkan på arbetsplatsen att fungera, när det gäller systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsmiljöfrågor.

pdfFaktablad - Utbildning i Arbetsmiljö