Skip to main content

Lagar, regler och rekommendationer

Lagar, regler och rekommendationer

Vi på Brandexperten hjälper dagligen våra kunder för att uppnå alla myndighetskrav som finns.

Det kan vara svårt att hålla koll på alla olika krav därför finns Brandexperten till för att hjälpa alla våra kunder till en tryggare och säker arbetsplats. Våra experter arbetar aktivt för att kunna sammanställa samtliga lagkrav från de olika myndigheterna och sammanställer det på ett begripligt sätt så det blir enkelt att uppnå.

Om ni har frågor gällande lagkraven kan ni alltid vända er till oss på Brandexperten.

Arbetsmiljöverket

logo amv

Arbetsmiljöverket är en myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö och arbetstider följs av företag och organisationer.

Brandskyddsföreningen

Svenska Brandskyddföreningen

Brandskyddsföreningen står bakom de regler och normer som gäller. Här hittar du information om systematiskt brandskyddsarbete, heta arbeten, regelverk och andra rekommendationer.

MSB

logo_msb_200

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.


Brandexperten är en helhetsleverantör inom Arbetsmiljö, Första Hjälpen och Brandskydd.

Vi hjälper dig över hela landet. Har du någon fundering tveka inte att kontakta oss!

Ring oss 020-29 90 00   Kontakta oss, vi finns över hela landet!