Skip to main content

Sova

Excerpt : 020 - 29 90 00

Vi på SOVA har valt att samarbeta med Brandexperten gällande vår arbetsmiljöspärm, WEBSBA, Kompetensutveckling  i SBA, HLR, BRAND och arbetsmiljöutbildning  för samtliga chefer och butikschefer . Dessutom har vi tecknat  serviceavtal för samtliga våra butiker. Brandexperten har underlättat vårt arbete med SBA och SAM i våra butiker.

Magnus Lunderquist
Personalchef och Systemansvarig
SOVA