020-29 90 00

Kontakta oss

Brandskydd & brandsäkerhet på arbetsplatsen

Brandskydd & brandsäkerhet på arbetsplatsen

Brandskydd är vår specialité! Våra produkter och tjänster inom brandskydd skapar en förebyggande beredskap och minskar risker och konsekvenserna vid en förödande brand.

En investering i fullgott brandskydd är ett av de bästa sätten att värna om sin arbetsplats och sina medarbetare.

Vi jobbar i nära samarbete med kunden för att utveckla och underhålla brandskyddsarbetet för att trygga verksamheten och rädda liv om olyckan skulle vara framme. Genom att upprätta ett systematiskt brandskyddsarbete som en del av det dagliga arbetet skapar man goda ekonomiska förutsättningar samtidigt som man skapar en tryggare arbetsplats.

Brandexperten är en helhetsleverantör inom brand och utrymning.

Våra tjänster, produkter och utbildningar hjälper dig att få ett effektivt brandskydd och en trygghet i att kunna hantera svåra situationer. Brandexperten verkar över hela landet. Vi tillhandahåller marknadens bredaste program av brandskydd. Ett komplett program av brandsläckare och släckanläggningar. Utbudet innefattar även allt för säker utrymning, första hjälpen och personlig skyddsutrustning, brandtätning och brandförebyggande utrustning samt brand- och utrymningslarm. Vi jobbar också med all form av konsultation och dokumentation såsom att upprätta brandskyddsbeskrivning, brandskyddsdokumentation och riskanalyser etc. som utförs av brandingenjör och brandkonsult.

 


Brandexperten är en helhetsleverantör inom Arbetsmiljö, Första Hjälpen och Brandskydd. Vi hjälper dig över hela landet. Har du någon fundering tveka inte att kontakta oss!

Ring oss på 020-29 90 00