Skip to main content

Brandfiltar

Brandfiltar kväver effektivt och snabbt brand på stekhällar, i sängar och på andra vågräta ytor. Brand i kläder släcks snabbt och effektivt med en brandfilt. Brandfiltar kväver också brand på stekhällar, i sängar och på andra vågräta ytor.
IMG 2144 BRXP Brandfilt 1

Vi har ett brett sortiment brandfiltar i olika materiel och storlekar. Lämpliga användningsområden är t.ex:

  • Laboratorier
  • Restaurangkök
  • Sjukhus
  • Skolor – kök, slöjd- och kemisalar
  • Industri

Våra brandfiltar uppfyller kraven enligt europastandard EN 1869.

Köp brandfiltar i vår webshop