Skip to main content

Brandisolering, Brandtätning & Brandorsaksutredning

Brandexperten är experter på Brandisolering, Brandtätning & Brandorsaksutredningar

Brandorsaksutredningar visar att rök, giftig gas och vatten är de viktigaste orsakerna till olycksfall och egendomsskador i samband med brand. Dålig brandisolering och brandtätning är den största orsaken till spridning av eld och rök längs vanliga installationer för el, vatten, ventilation och orsakar ofta fatala bränder både inom offentlig, kommersiell och industriell byggnation.

Brandisolering, Brandtätning & Brandorsaksutredningar

Brandtätningar, brandisolering och brandcellsgränser skall kontrolleras regelbundet. Vi kan utföra kontrollen i samband med säkerhetskontroller eller årlig översyn av brandsläckare eller annan brandredskap. Kontakta oss eller ring: 020-29 90 00 för hjälp.

Brandtätning hindrar brandspridning mellan våningsplan och längs kabel- och ventilationsstråk, då det utgör en av de stora brandfarorna i moderna byggnader. Rök och lättantändliga gaser sprider sig oerhört snabbt, var som helst, bara de får chansen. Branddörrar och brandcellsgränser gör ingen nytta om rök och eld kan sprida sig i hålrum ovanför innertak eller i kabelstråk och ventilationsschakt.

Köp brandisolering och brandtätning i vår webshop

Ett brandskydd som verkligen gör nytta

En effektiv brandtätning kan skilja tillbud från katastrof. Därför är det beklagligt att brandtätningen i många fall är undermålig och eftersatt. Att stänga inne branden är en billig och effektiv brandskyddsåtgärd som fungerar dygnet runt utan att larmet går och utan att personal finns på plats för att släcka.

Brandtätningar och brandcellsgränser ska kontrolleras regelbundet. Vi kan utföra kontrollen i samband med säkerhetskontroller eller årlig översyn av brandsläckare eller annan brandredskap. Det bör också alltid ske efter ombyggnadsarbeten då el-, rör och VVS genomföringar kan ha försämrat byggnadens brandskydd.

Vi kan också utföra brandtätningsarbete som underentreprenör i byggprocessen. Vi använder flertalet typer av brandtätningsmateriel och kan utföra arbeten både på löpande och fast räkning.

Brandexperten utför Brandorsaksutredningar.

RING: 020-90 29 90 00
Kontaktformulär

Information

pdfBrandtätning, brandisolering - det eftersatta brandskyddet