Skip to main content

Brandlarm

Brandexperten hjälper dig och din verksamhet med serviceavtal för underhåll och anläggningsskötartjänster som är helt anpassningsbara efter dina behov och önskemål. Service Avtalen omfattar självklart krav enligt gällande regler och bestämmelser. Brandlarmcentraler övervakar flera sektioner kontinuerligt för både avbrott och kortslutning. Centralerna styr t.ex. larmsändare, branddörrstängning och andra larmdon. Till centralerna finns ett brett utbud av rök- och värmedetektorer, brandförsvarstablåer, sektionsvis styrda larmutgångar, reläkort m.m. Högklassiga röksugande system för tidig larmning eller konventionella brandlarm med rök- eller värmedetektorer - båda systemen finns i vårt brandlarmsortiment.

Kontakta Brandexperten för mer information på: 020-29 90 00

Köp tillbehör till brandlarm i vår webbshop

BRANDLARM OCH UTRYMNINGSLARM

Ett brandlarm hindrar inte att en brand uppstår men kan vara avgörande för hur effektiv utrymningen eller släckinsatsen blir och hur stor skada som uppstår. Vid ett tidigt larm kan det räcka med en handbrandsläckare för att släcka och personer hinner utrymma innan risk för personskada uppstår.

En brandlarmanläggning kan vara heltäckande enligt SBF 110:8 och då övervakas samtliga rum i byggnaden. Alternativt kan larmet utformas som delskydd och då kan t.ex. enbart korridorer i utrymningsvägar skyddas.

 brandlarm

Ett Brandlarm kan vara utformat på flera olika sätt, här de vanligaste delarna.

  • Rök och värmedetektorer som snabbt kan indikera när en brand är påväg. Detta gör att du snabbt får en uppfattning av branden och kan utrymma eller släcka i tid.
  • Larmtryckknapp för att manuellt aktivera brandlarmet
  • Larmdon som är kopplade till ljud med högtalare och sirener. Detektorerna lyser även rött när de känner av brand. 
  • Centralsystem som är kopplat till hela anläggningen. Övervakar och känner av att allt i systemet fungerar som det ska samt larmar vid felfunktion och brand. Innehåller även ett reservbatteri vilket gör att brandlarmet kan fungera även om strömmen har gått 
  • Larmöverföring sker via larmsändaren. Då kan systemet skicka informationen till en larmcentral om en eventuell brand, som i sin tur skickar ut räddningstjänsten
  • Orienteringsritningar är en ritning som ska finnas vid larmcentralen för att man ska hitta snabbt till den detektor eller sektion som har orsakat larmet och används för att räddningstjänsten snabbt ska kunna identifiera vart larmet kom ifrån. Standarden för orientering och serviceritningar kallas SBF 1021:1

Brandexperten hjälper självklart dig och din verksamhet med serviceavtal för underhåll och anläggningsskötartjänster som är helt anpassningsbara efter dina behov och önskemål. Service avtalen omfattar självklart krav enligt gällande regler och bestämmelser.

TALAT UTRYMNINGSLARM - TUL

TULTalat utrymningslarm eller TUL som det förkortas till är ett högtalarsystem med inspelad röst som ger tydliga instruktioner om hur och varför lokalen ska utrymmas. När en vanlig larmsignal ibland förvirrar kan ett talat röstmeddelande i stället bidra till en snabb och säker utrymning.

SYSTEMETS UPPBYGGNAD
TUL-systemet är uppbyggt av en centralenhet som är själva hjärnan. För att driva högtalarna behövs förstärkare med rätt kapacitet. Systemet måste även
kunna köras vid strömavbrott och är utrustad med strömbackup med batteri. Centralutrustningen är kopplad till brandlarmet och när den får en indikation om brand och lokalen ska utrymmas skickas en signal till centralenheten och utrymningsmeddelandet startar. Högtalarnätet är uppbyggt i olika slingor och zoner. I ett rum kan det vara flera olika slingor. Det är viktigt att dela upp slingor för om en slinga går sönder ska man ändå kunna höra ljud från en annan slinga.

VAD SÄGER REGELVERKET

Boverket och arbetsmiljöverket ställer krav på talat utrymningslarm. SBF ger ut rekommendationer för hur anläggningar för talande utrymningslarm skall vara uppbyggd, och vilka krav som kan ställas på funktioner och kvalitet. Det kan handla om taltydlighet, ljudtryck, materialval, högtalarantal i olika  utrymmen, kablarna skall vara brandsäkra, anläggningen får inte bli strömlös och utrustningen ska övervakas. I lokaler som rymmer fler än 150 personer ska det enligt Svenska Brandskyddsföreningens rekommendation alltid finnas ett talat utrymningslarm även köpcentra, skolor, hotell och andra offentliga miljöer ska ha talat utrymningslarm.

Köp tillbehör till brandlarm i vår webshop