Skip to main content

Brandsläckare

Vi har marknadens bredaste sortiment av Forrex, brandsläckare - laddade med pulver, skum och koldioxid. Släckarna är tillverkade av Gloria, Permalex, Primes, Forrex och Dafo. Europas ledande och största brandsläckarproducenter. Släckarna uppfyller kraven i standarden SS-EN3. Vi säljer också marknadens mest mångsidiga brandsläckare - Firexo, ett revolutionerande släckmedel som hanterar samtliga brandklasser, dvs A,B,C,D,E & F.

Pulversläckare

Pulver är det mest mångsidiga släckmedlet. Det ger ett utmärkt brandskydd vid så gott som alla sorters bränder och är det enda släckmedel som är klassat för både A, B och C-bränder. Släckaren är fylld med ett av marknadens bästa högeffektpulver och släcker brand i fibrösa ämnen som i plaster, vätskor och gaser samt i elektrisk utrustning. Släckarna är också köldbeständiga och kan vara placerade utomhus även vintertid. Brandsläckaren bör placeras på synlig plats i anslutning till entré eller annan utgång. I rum med känslig elektronik bör däremot inte pulver användas då det kan förstöra utrustning.

Köp pulversläckare

Skumsläckare

Skum är tillverkat för att ha hög släckeffekt mot både A och B-bränder och samtidigt ha så liten miljöpåverkan som möjligt. De passar perfekt för inomhusanvändning där man vill undvika för mycket nedskräpningen som pulver kan skapa. Skumsläckmedlet släcker och kyler det brinnande ämnet och ligger sedan kvar som skydd mot återantändning. 

Släckmedlet i skumsläckare består till störst del av vatten. Genom att tillsätta en kemikalie som förändrar vattnets ytspänning kan det användas även mot vätskebränder. Våra släckare är godkända att användas i elektrisk utrustnig upp till 1000V

KÖP SKUMSLÄCKARE

Koldioxidsläckare

En brandsläckare med koldioxid som släckmedel är avsedd för släckning av brand i vätskor, gaser och i elektrisk utrustning. Koldioxiden tränger in i de allra mest svåråtkomliga utrymmen som t.ex. runt en motor eller ett elskåp. Eftersom släckning med koldioxid ger en ren släckning är dessa släckare särskilt passande för användning i miljöer som kök, laboratorier, ställverk, finmekanisk industri, datorer och elutrustning. Det blir alltså inte mycket rester kvar efteråt.

Koldioxid släcker genom att hålla syret borta från branden (kvävning). Den verkar också genom en kemisk process kallad negativ katalys vilket avbryter förbränningsprocessen. Den kylande effekten bidrar också delvis till släckningen av branden.

KÖP KOLDIOXIDSLÄCKARE

Effektivt brandskydd med mindre miljöpåverkan. I vårt miljösortiment erbjuder vi effektiva skumsläckare som ger ett miljövänligare brandskydd. Den nya brandsläckaren X-Fog från CGS ersätter dagens skumbrandsläckare och möter högt ställda miljökrav. X-Fog är som det enda högeffektiva, vätskebaserade släckmedlet på marknaden helt tensidfritt vilket gör ett byte bort från både PFAS (flourtensider) såväl som andra tensider enkelt. Det nya släckmedlet är noga testat av räddningstjänsten och finns tillgängligt i behållare om 6 och 9 liter.

KÖP MILJÖBRANDSLÄCKARE

Litiumbrandsläckare

Användning av litiumbatterier blir allt vanligare. Batterierna har hög effekt i förhållande till vikt och volym. De användas därför i datorer, verktyg, fordon och en mängd andra vardagsprylar. Batterierna är brandfarligare än andra batterityper eftersom elektrolyten är lösningsmedelsbaserad och brännbar.

Användningsområden för dessa brandsläckare kan till exempel vara; industri, butiksverksamhet, offentlig verksamhet, mekanisk verkstad, bostäder, lagerlokaler, flygplatser, hamnar, återvinningsstationer, sjukhus, batteriinsamling etc.

KÖP LITIUMBRANDSLÄCKAREEffektivitetsklassen beskriver hur stor brand av olika typer brandsläckaren kan klara av att släcka.
A – Glödbrand, brand i porösa material som trä, textil och papper.
B – Brand i vätskor och oljor.
C – Gasbrand.
De pulversläckare som har bäst släckeffekt har märkningen 55A 233BC som är ett mått på det test den genomgått.
Märkningen 55A betyder ett provbål med staplade trästavar som är 5,5 meter långt. 233B betyder ett fat med en viss mängd brandfarlig vätska och en bestämd diameter. Bokstaven C i effektivitetsklassen innebär att släckaren även kan användas
vid bränder även i gas.

  • Miljöskumsläckare med högre släckeffekt, minskat omladdningsintervall och mindre miljöpåverkan.
  • Fettbrandsläckare avsedd för bränder i restaurangkök
  • Alkoholbeständig skumsläckare
  • Metallbrandsläckare
  • Högeffektskum t.ex Forrex frostskyddsladdade skumsläckare
  • Glorias F-serie pulver och skumsläckare med tilltalande formgivning och ergonomiskt utformade handtag. Finns även med integrerad brandfilt eller första hjälpen-utrustning

Klicka här för att köpa en brandsläckare i vår webbshop

För kontakt ring: 020-29 90 00 Eller genom kontaktformuläret 

 

Information

Rek. val och placering av brandsläckare

EN3 - Europastandard för brandsläckare

Serviceföreskrifter för handbrandsläckare