Skip to main content

Brandmålning och brandskyddsmålning för ett effektivt flamskydd

Syftet med brandskyddsmålning är att med hjälp av en skyddande färg hindra uppkomst och spridning av brand.  Bränder idag har snabbare förlopp. Rum övertänds på kortare tid. Möbler, tyg och andra inredningsmaterial är den främsta orsaken till den snabba brandspridningen. Brandimpregnering med flamskyddsmedel av tyger och inredning är en effektiv brandskyddsåtgärd.

Köp flamskyddsmedel i vår webshop

Giftfri och miljöanpassad brandskyddsmålning

Brandskyddsfärgen minskar rökutveckling och temperaturstigning, vilket är två avgörande faktorer vid en räddningsinsats. Med brandskyddsmålning på ytskikten kan du både spara tid och rädda liv.

Brandimpregnering, brandmålning, brandskyddsmålning kan vara skillnaden mellan tillbud och katastrof. Våra flamskyddsmedel innehåller inga bromerande eller klorerande ämnen. De är giftfria och miljöanpassade med neutralt PH-värde samt biologiskt nedbrytbara.

Svetsduk

Svetsduk används som skydd mot brandspridning. Den skyddar mot såväl mindre gnistor från sliprondell som direkta flammor.Svetsduk Duken kan användas som svetsdraperi för att avskärma en fast arbetsplats eller som tillfälligt skydd för maskin eller brännbar utrustning i närheten av heta arbeten.