Skip to main content

Röklucka, rökgasluckor och brandluckor för alla typer av byggnader.

Rökluckor, rökgasluckor och brandlucka används för att vid brand evakuera rök och sänker temperaturen, minskar rökskadorna och förhindrar brandspridning.

Vid de flesta bränder är det röken som orsakar störst skada. I en rökfylld lokal utan vare sig brandlucka, rökluckor eller rökgasluckor bildas ofullständigt förbrända gaser som i sin tur ger upphov till ytterligare brandspridning och explosionsrisk. Rökluckan är en viktig del i en byggnads byggnadstekniska brandskydd som måste servas av auktoriserade service personal.

Rökgasluckor eller brandlucka evakuerar röken vid brand

Rökluckor används för att vid brand evakuera rök ifrån trapphus, butiker, lagerlokaler och liknande. Syftet är att sänka temperaturen, minska rökskadorna och förhindra brandspridning. Rök- och brandgaser hindrar utrymning, skadar byggnader och varor, försvårar släckningsarbetet och är farliga både för personer i byggnaden och för räddningspersonal.

Kontakta oss för konsultation gällande rökluckor

Brandventilatorer finns i olika utföranden för montering i tak eller för placering i fasad. De kan förses med genomskinliga lock för att släppa in dagsljus. Brandexperten har rökluckor som är godkända enligt EN 12101-2. Brandluckan öppnas manuellt eller automatiskt vid en brand. Öppning sker normalt via gasfjäder. I standardutförande hålls luckan igen av ett smältbleck som utlöser vid 72o C och gasfjädern skjuter upp luckan.

Som alternativ kan luckan hållas igen av hållmagnet och öppnas via brandlarm eller en tryckknapp. Rökluckor kan också förses med elmotor och öppnas och stängas elektriskt och då ingå som en del i byggnadens komfortventilation. Luckorna levereras som en komplett enhet färdig för montering på tak. Varje leverans kundanpassas så att utförande, storlek, kulör och materialval passar befintligt tak och behov av ventilation.

Vi utför också regelbunden service och underhåll på rökluckor.

Köp tillbehör till rökluckor här

Utföranden Röklucka och Rökluckor

Det finns flera varianter av rökluckor för olika typer av byggnader och behov:
FVEK - Enlocksventilator med kupol
FVEL - Enlocksventilator med lanternin
FVT - Tvålocksventialtor

Nedstörtningsskydd ingår som standard och inbrottsgaller i klass 2 eller 3 kan fabriksmonteras.

Kontakta oss eller ring: 020-29 90 00