Automatiska släcksystem för kök & fordon; Ansulex, Forrex


släcksystem för kök, storkök & restaurang

Brandexperten erbjuder ett komplett sortiment av släckanläggningar, släcksystem och Ansulex för rum, kök och storkök. Med ett rätt dimensionerat släcksystem får du ett snabbt och effektivt automatiskt släcksystem som begränsar konsekvenserna av en brand i ex vis kök. Vi har lösningen för dig med Forrex, pulver, CO2 eller färdiga släcksystemlösningar från världsledande leverantörer.

Släckanläggningar för rum - Inergen, Novec, IG55

Inergen är en blandning av tre i atmosfären naturligt förekommande gaser, kväve, argon och koldioxid. Gasen släcker brand genom att sänka det skyddade utrymmets syrehalt. Inergen är ren och lämnar inga rester och skapar korrosion. Gasen leder inte ström och kan därför användas direkt mot spänningsförande utrusning.

Inergen används i slutna utrymmen, "total flooding". Inergen kan användas i normalt bemannade utrymmen då systemet fortfarande tillgodoser människans behov av syre. Inergen påverkar inte ozonlagret och har en mycket kort atmosfärsik livslängd.

Brandskydd/släcksystem för storkök och restaurang - Ansulex

Brand i fritös, grill, stekbord eller annan storkökutrusning är alltid farlig, då är automatiska släcksystem perfekta lösningen. Elden kan spridas otroligt snabb i de stora mängder olja som lagras i filter, kåpor och ventilationskanaler. Risken är stor för totalbrand.

Vanliga kolsyresläckare räcker inte till i ett storkök, utan det krävs större och mer avancerade släcksystem. Vi tillhandahåller Ansulex släckanläggningar som anpassas för köket, oavsett om det är en liten grillkiosk eller ett storkök.

Punktskydd

SpaceSafe - Brandsläckningsutrusning speciellt framtaget för att skydda 19" skåp och rackar.


Släcksystem, Forrex – Fordon & Marint

Brandexperten erbjuder ett komplett sortiment av släckanläggningar för fordon. Vi har allt ifrån enkla lösningar till skräddarsydda system för tunga fordon, bussar, skogsmaskiner, gruvmaskiner och anläggningsmaskiner. Bränder i fordon får ofta ett mycket häftigt förlopp och är svårsläckta med en handbrandsläckare. Med ett rätt dimensionerat släcksystem får du ett snabbt och effektivt skydd som begränsar konsekvenserna av en brand. Vi har lösningen för dig med Forrex, pulver, CO2 eller färdiga systemlösningar från världsledande leverantörer.

Fordon & maskiner

Motor, hydraulik, bränsle och elinstallationer utgör de stora brandriskerna på ett fordon. Bränderna får ofta ett mycket häftigt förlopp och är svårsläckta med en vanlig handbrandsläckare. Försäkringsbolagen kräver fasta släckanläggningar på skogs, torv och flismaskiner. Ett rätt projekterat och installerat släcksystem är ett snabbt och effektivt skydd som kan förhindra en katastrof. Vi levererar SBF-godkända anläggningar enligt SBF 127 med Forrex, pulver och CO2. Vi har mer än 25 års erfarenhet av släck­system för fordon med höga krav på funktions­säkerhet under de mest krävande förhållanden.

Fartyg & Marint

Brandexperten kan erbjuda totallösningar för släcksystem med IG 55 eller CO2. Med lång erfarenhet av system för marina applikationer kan vi leverera släcklösningar som uppfyller Sjöfartsverkets krav samt den tuffa marina miljön. Vi kan också erbjuda godkända brandlarm från 1 till 32 sektioner.


Mobil boendesprinkler Q-Fog

Q-Fog är ny typ av lättinstallerat, förstärkt brandskydd som utvecklats för befintliga boendemiljöer med ett ökat behov av brandskydd. T ex för äldre, dementa eller handikappade i vårdrum eller hemmiljö. Produkten är speciellt utvecklad för att kunna erbjuda ett brandskyddssystem som är tillförlitligt, enkelt och kostnadseffektivt.

 


Kontakt 020-29 90 00

KONTAKTA OSS

LINKÖPING (HUVUDKONTOR)

NYA TANNEFORSVÄGEN 64 (BOX 6017)
580 06 LINKÖPING

020 - 29 90 00

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

SOCIALA MEDIA


© Copyright 2021 Brandexperten Sverige AB