Skip to main content

Släcksystem

Brandexperten erbjuder ett komplett sortiment av släcksystem.

Vi tar hand om allt, från projektering, design, installation och dokumentation samt service. Allt från ett mindre Ansulex i köket, till stora gassläcksystem i ert serverrum.

Brandexperten tillhandahåller de flesta släcksystemen på marknaden, och ligger alltid i framkant vad gäller nya produkter som är bättre än sina föregångare. Som kund till oss ska du veta att du har det så skall du ha det som är bäst lämpat för ditt brandskydd. Förutsättningarna är olika och då anpassar vi vårt erbjudande till det som ger det bästa skyddet för er.

Ett rätt installerat och dimensionerat släcksystem begränsar konsekvenserna vid en brand. Vi hjälper dig med val av släckmedel och typ av släcksystem till vi för att ge er det mest lämpad för att maximera ditt skydd, och minimera konsekvensen.

Allt arbete utförs av egen, utbildad och kvalificerad personal över hela Sverige.


Släckanläggningar – För rum och utrymmen

Inertgas

Inertgaser är ett samlingsnamn på flera naturliga och blandade ädelgaser. Detta system är framtaget för utrymmen där ventilation kan stängas av och rummet kan fyllas med gas om branden är framme. Till skillnad mot skum, vatten eller pulver så behövs det ingen sanering av släckmedlet däremot kan det behövas en städning av damm och smuts som kommer fram från undertak och installationsgolv. Gaserna som fyller rummet sänker syrehalten till mellan 10 – 13,8% och kväver elden, människor kan utrymma lokalen utan att riskera något (normal syrenivå vid havsnivå är 21%). Det är ett bra alternativ till serverrum, datahallar och andra teknikutrymmen.  

Det finns olika blandningar av Inertgaser, alla fungerar som ovan men har olika kännetecken när de kommer ut i det skyddade utrymmet. Beroende på hur läckagen ser ut och var de är lokaliserade samt om det frekvent finns människor i de skyddade utrymmena akan påverka valet av Inertgas.

IG-55 är den vanligaste inertgassystem som består av 50% Argon och 50% Nitrogen. Denna blandning är en Inertgas vid namn IG-55. (försäljningsnamn EX-55, Argonit).  Denna blandning av Nitrogen och Argon ger gasen en densitet som är mycket lik den luft vi andas. Detta gör att IG-55 stannar läge i atmosfären innan den sjunker, den är något tyngre än ren luft så till slut sjunker den och lämnar luft med högre syrehalt högt upp. 

IG-541 är ett inertgassystem som består av 52% Nitrogen, 40% Argon och 8 % koldioxid. (försäljningsnamn EX-541, Inergen). Densiteten i IG-541 är likvärdig densiteten i IG-55 men har en tillsats av 8% koldioxid vilket hjälper människan att hyperventilera om riska för kvävning uppstår. 

IG-100 är ett inertgassystem som består av 100% Nitrogen, vilket ger den en låg densitet, dvs- lättare än de övriga gaserna och gasblandningarna. Detta gör att denna gas stannar längst i luften och är lämplig att använda om man har mycket låga läckage.

 IG-01 är ett inertgassystem som består av 100% Argon, vilket ger den en hög densitet, dvs- tyngre än de övriga gaserna och gasblandningarna. Detta gör att denna gas sjunker snabbare än andra släckgaser och är lämplig att använda om man har mycket höga läckage.


EX-FOG med vattendimma – Framtidens sprinklersystem

EX-FOG begränsar och släcker elden med vattendimma. Ett släcksystem med vattendimma krossar vattendropparna med ett högt tryck som gör att vattendropparna blir mycket små och ”simmar” i luften och stannar därför en tid innan de faller ner. Vatten i sig är ett billigt släckmedel vilket bidrar till att kostanden för system med vattendimma kan hållas låg. Vatten är inte toxiskt och utgör ingen fara för den yttre miljön. Vatten kyler och släcker elden vilken är en stor fördel när det gäller olika typer av högenergibränder. Nedkylning av gaser i området omkring elden. Samt reduktion av syrekoncentration och absorption av värmestrålar.  

”De vanliga klassiska sprinkler som finns i äldre byggnader begränsar elden med vatten, en stor mängd vatten spolas ut genom munstyckena och stannar i de skyddade lokalerna. Därefter påbörjas ett stort saneringsarbete.”

EX-1230 – Framtidens släcksystem för teknikutrustning

Detta system använder Novec 1230 som släckmedel. Detta släckmedel är det som är den nya generationens släckmedel på marknaden när det kommer till säkerhet, effektivitet och miljöpåverkan. Detta system är det självklara valet för serverrum, datahallar och övriga rum med teknikutrustning. Novec 1230 lämnar inga rester och släckfunktionen är avkylning på några hundra grader Celsius efter att en kemisk förändring sker i molekylerna. GWP – värdet (Global Warming Potential) är mycket lågt och gasen stannar i atmosfären i 14 dagar efter en aktivering att jämföras med 21 till 42 år för sin föregångare FM-200. 

EX - 200 - Släcksystem för teknikutrustning

EX- 200 använder släckgasen FM-200. Fördelen med denna gas gentemot sin uppföljare Novec 1230 är att den kräver 20% mindre gas. Men den har ett mycket högre GWP-värde på ca 3220. Detta har varit ett vanligt förekommande gassläcksystem, men EX-1230 har tagit över taktpinnen som marknadens bästa gassläcksystem med minimal miljöpåverkan. 


Ansulex - Släcksystem för kök och restaurang

Brand i fritösen, grill, stekbord eller annan storkökutrusning är alltid farlig, och då gäller det att den släcks fort. Det är därför det blivit näst intill standard i alla kök. Oljan tänds, och eftersom fett sitter i filtren så sprider sig röken upp i ventilationen och risken är stor för att det blir en totalbrand. Konsekvenserna av detta är så pass stora att släcksystem i kök är något som vi installerar regelbundet.

Tyvärr räcker inte vanliga handbrandsläckare till, och då måste ett snabbt och effektivt släcksystem aktiveras omgående. Det finns olika storlekar på detta system, och vi kan snabbt och enkelt räkna ut vilken typ av system som behövs till ert kök. Vi rekommenderar Ansulex, då det idag är det absolut vanligaste, och marknadens bästa. Men givetvis är vi lyhörda om det kommer ett bättre och mer effektivt system.


Dataskåp 19” släcksystem EX-Safe 1U

EX-Safe 1U - Brandsläcksystem speciellt framtaget för att skydda 19" skåp och rack.


SLÄCKSYSTEM, FORREX – FORDON & MARINT

Brandexperten erbjuder ett komplett sortiment av släcksystem för fordon. Vi har allt ifrån enkla lösningar till skräddarsydda system för tunga fordon, bussar, skogsmaskiner, gruvmaskiner och anläggningsmaskiner. Bränder i fordon får ofta ett mycket häftigt förlopp och är svårsläckta med en handbrandsläckare. Med ett rätt dimensionerat släcksystem får du ett snabbt och effektivt skydd som begränsar konsekvenserna av en brand. Vi har lösningen för dig med Forrex, pulver, CO2 eller färdiga systemlösningar från världsledande leverantörer.

Fordon & maskiner

Motor, hydraulik, bränsle och elinstallationer utgör de stora brandriskerna på ett fordon. Bränderna får ofta ett mycket häftigt förlopp och är svårsläckta med en vanlig handbrandsläckare. Försäkringsbolagen kräver fasta släckanläggningar på skogs, torv och flismaskiner. Ett rätt projekterat och installerat släcksystem är ett snabbt och effektivt skydd som kan förhindra en katastrof. Vi levererar SBF-godkända anläggningar enligt SBF 127 med Forrex, pulver och CO2. Vi har mer än 25 års erfarenhet av släck­system för fordon med höga krav på funktions­säkerhet under de mest krävande förhållanden.

Fartyg & Marint

Brandexperten kan erbjuda totallösningar för släcksystem med IG 55 eller CO2. Med lång erfarenhet av system för marina applikationer kan vi leverera släcklösningar som uppfyller Sjöfartsverkets krav samt den tuffa marina miljön. Vi kan också erbjuda godkända brandlarm från 1 till 32 sektioner.


MOBIL BOENDESPRINKLER Q-FOG

Q-Fog är ny typ av lättinstallerat, förstärkt brandskydd som utvecklats för befintliga boendemiljöer med ett ökat behov av brandskydd. T ex för äldre, dementa eller handikappade i vårdrum eller hemmiljö. Produkten är speciellt utvecklad för att kunna erbjuda ett brandskyddssystem som är tillförlitligt, enkelt och kostnadseffektivt. Det är en framtidsprodukt, och användningsområden blir fler och produkten utvecklas. Den är helt mobil och kopplas in på det befintliga elnätet.