Skip to main content

Utrymning och hänvisningsarmaturer

Utrymningshjälpmedel

Vid en brand eller olycka är det extra viktigt att alla personer med rörelsehinder eller skador får den hjälpen de behöver för att kunna utrymma.

Köp utrymningshjälpmedel i vår webshop

HÄNVISNINGSARMATURER, UTRYMNINGSSKYLTAR OCH NÖDBELYSNING

Nödbelysning är en säkerhetsprodukt gjord för att säkra utrymningsvägar. Våra hänvisningsarmaturer har inbyggt batteri så att de kan fortsätta lysa ifall det blir strömavbrott. Många av hänvisningsarmaturerna är även utrustade med en självtestfunktion som gör att du kan känna dig bekväm och veta om att allt fungerar korrekt. Alla armaturer och nödbelysning drivs av LED ljus vilket gör att de har en lång livslängd. Nedan finns ett mindre urval av våra hänvisningsarmaturer.

På Brandexperten arbetar vi med trygga säkerhetslösningar. Att underlätta en utrymningssituation och se till att alla personer kan utrymma byggnaden i tid utan problem så att en kritisk situation undviks. Brandexperten har ett brett sortiment på nödbelysning och hänvisnigsarmaturer. Piktogrammen har olika läsavstånd allt ifrån 20m (SAC-MINI-LED) till 40m (SAC-U40).

Köp nödbelysning och hänvisningsarmatur i vår webshop