Skip to main content

Utrymningsplan

En utrymningsplan är till för att visa utrymningsvägar, instruktion vid brand, placering på brandredskap och information om återsamlingsplatsen.

Vi hjälper er under hela processen från planering, projektering och montering.

 Brandexperten Utrymningsplan

Alla utrymningsplaner är enligt Svensk stan­dard (SS 2875)

kontakta oss via Kontaktformuläret eller ring: 020-29 90 00 för hjälp med din utrymningsplan