Brandlarm

Brandlarmcentraler övervakar flera sektioner kontinuerligt för både avbrott och kortslutning. Centralerna styr t.ex. larmsändare, branddörrstängning och andra larmdon. Till centralerna finns ett brett utbud av rök- och värmedetektorer, brandförsvarstablåer, sektionsvis styrda larmutgångar, reläkort m.m. Högklassiga röksugande system för tidig larmning eller konventionella brandlarm med rök- eller värmedetektorer - båda systemen finns i vårt brandlarmsortiment.

Brandlarm och utrymningslarm

Ett brandlarm hindrar inte att en brand uppstår men kan vara avgörande för hur effektiv utrymningen eller släckinsatsen blir och hur stor skada som uppstår. Vid ett tidigt larm kan det räcka med en handbrandsläckare för att släcka och personer hinner utrymma innan risk för personskada uppstår.

En brandlarmanläggning kan vara heltäckande och då övervakas samtliga rum i byggnaden. Alternativt kan larmet utformas som delskydd och då kan t.ex. enbart korridorer i utrymningsvägar skyddas.

Produktblad

pdfBrandlarmscentral CB200 1 eller 2 sektioner

pdfBrandlarmcentral Precept 4 eller 8 sektioner

pdfBrandlarmcentral PRODEX 100 adresserbar

pdfBrandlarmcentral PRODEX 500 adresserad

pdfBrandlarmknapp adresserbar

pdfDetektor adresserbar

pdfDetektorer Apollo S65

pdfLarmdon adresserbar

pdfLarmlagringstablå adresserbar

pdfAutomatisk dörrstängning

pdfProvgas - Solo