Säkerhetsprodukter / Brandsäkraskåp

banner-sakerhet

Brandexperten hjälper dig att nå lämplig säkerhetsnivå för ditt företag. Vi har idag ett komplett sortiment som täcker hela kedjan – från inbrottslarm, säkra skåp, boendesprinkler, säkerhets- och passagesystem, utrymningslarm, kamerasystem och detektorer för till exempel rörelse, rök och värme. Alla delar håller hög detaljnivå och är byggd på den senaste innovativa säkerhetstekniken.

SGS-Serien

Den dagen ni drabbas av en brand, avskiljer våra skåp de brandfarliga vätskorna och aerosolerna från själva branden så att de inte bidrar till ett okontrollerat och mycket farligt brandförlopp. Genom att avskilja de brandfarliga varorna från branden, bidrar skåpen till en säker evakuering av kunder och personal samt förbättrar möjligheterna till en kontrollerad släckning och därmed minskade skador på fastigheter. Allt i enlighet med kraven i SÄIFS  1996:2 och testen SP 2369 klass 1. Utöver att vara godkända enligt SP 2369 har SGS-serien dessutom testats mot utvändig brand i 60 minuter

sgs460 3

LED - För att få rätt exponering av de brandfarliga varorna rekommenderar vi starkt att ni kompletterar ertt brandavskiljande displayskåp med vår kraftfulla LED belysning. Belysningen ger ett klart och starkt sken jämt fördelat över hela skåpet vilket gör att de brandfarliga varorna som vi vill sälja lyfts fram på ett till och med bättre sätt än varorna som står fritt på hyllorna. Kablar och transformator ligger dolda bakom täckplåtar vilket också ger ett rent och snyggt intryck.

Färg - SGS-serien är som standard pulverlackerad i Ral 9010 som är en neutral färg som inte tar uppmärksamheten från varorna i skåpet. Som alternativ till att vara neutral så kan man ju också använda färgen på skåpet som ett sätt att skapa uppmärksamhet.

 SGS färg

 

 

 

Vi hjälper dig med exempelvis:

  • Brandsäkra skåp / Brandklassad förvaring för moderna arbetsplatser
  • Säkra skåp för till exempel nyckelförvaring, dokument, värdepapper och vapenskåp
  • Inbrottslam / Passagesystem / Detektorer / Utrymningslarm / Larmdon
  • Kameror / Mörkerkameror / Fjärrstyrning sker via dator (TCP/IP)

Kontakta oss eller ring: 020-29 90 00

Produktblad

pdfSäkerställd förvaring för små och stora kontor - Folder

pdfMaximal exponering, kundvänlighet och brandsäkerhet - Folder

pdfFakta SA 210 brandklassat arkivskåp

pdfFakta SA 330 brandklassat arkivskåp

pdfFakta SA 390 brandklassat arkivskåp

pdfFakta SA 460 brandklassat arkivskåp

pdfFakta SA 580 brandklassat arkivskåp

pdfFakta SA 990 brandklassat arkivskåp

pdfSäker förvaring av stora volymer av spolarvätska m.m.

pdfGas och Gasolskåp serie SAG

pdfBrandklassade kemikalieskåp serie SGP

pdfFakta SGS 210 brandavskiljande skåp

pdfFakta SGS 330 brandavskiljande skåp

pdfFakta SGS 460 brandavskiljande skåp

pdfFakta SGS 990 brandavskiljande skåp

pdfSäkerhetsskåp SL enligt SS3492

pdfBrandklassade Privatskåp SMP

pdfStöldfördröjande skåp serie SP

pdfVärdeskåp serie SRE

pdfSäkerhetsskåp SS enligt SS3492

pdfFakta SV10 brandklassad hurts

pdfFakta SV20/SV40 brandklassat hängmappsskåp

pdfFakta SV21/SV31/SV41 brandklassat hängmappsskåp

pdfFakta SV22/SV32/SV42 brandklassat hängmappsskåp

pdfSpisvakt Safera

pdfSäkerhetstimers