Brandvarnare

Brandvarnaren är den absolut viktigaste brandskyddsutrustningen för en bostad. Rökspridning och rökfyllnad från moderna inredningsmaterial är mycket snabb. Ofta är atmosfären livsfarlig att inandas långt innan hetta och brand orsakar skada. Ett enkelt system för tidig varning. Rökspridning och rökfyllnad från moderna inredningsmaterial är mycket snabb. Ofta är atmosfären livsfarlig att inandas. Fler personer dör av rökförgiftning än av direkt brand. Brandvarnare åldras och bör bytas ut efter 10 års användning.

Idag finns trådlöst sammankopplingsbara varnare vilket förbilligar och underlättar installationen. Brandvarnare åldras och bör bytas ut efter 10 års användning.

Klicka här för att köpa brandvarnare i vår webbshop

Produktblad

pdfBrandvarnare

pdfBrandvarnare - optisk HS-103

pdfBrandvarnare - PF 608

pdfBrandvarnare - seriekopplingsbar

pdfProvgas Solo