Litium brandsläckare

Litiumbatterier Är En Brandrisk

Användning av litiumbatterier blir allt vanligare. Batterierna har hög effekt i förhållande till vikt och volym. De användas därför i datorer, verktyg, fordon och en mängd andra vardagsprylar. Batterierna är brandfarligare än andra batterityper eftersom elektrolyten är lösningsmedelsbaserad och brännbar. En litiumjoncell kan vid skada drabbas av termisk rusning. Då frigörs energin i form av värme och brand snabbt. Det blir en självgenererande process som sker explosionsartat och är mycket svårsläckt. För att få hjälp med hur era litiumbatterier bör skyddas, Kontakta gärna oss på Brandexperten 020-29 90 00 för professionell hjälp.

 

Firexo har haft framgångar med sina tester på Litium-ion-batteri bränder. Det välrenommerade svenska forskningsinstitutet RISE ( RI.se ) har utfört dessa tester. Med hjälp av Firexos unika släcklösning så erhålls ett mycket positivt resultat, både genom att batteribränder släcktes utan återantändning samt att termisk rusning förhindras.

Läs mer om Firexo

 litium firexo avd2

Att Släcka Litiumbatteri

  •  Firexo och Litium/AVD släckare har  5 års garanti på släckmedel
  •  Brandexpertens Firexo 9L Pro klarar av att släcka alla andra bränder med brandklassning (A, B, C, D, E & F)
  • Brandsläckaren AVD Litium har brand effektivetisklassen 13A vilket gör att den endast klarar av att släcka brand i trä och litium

 

AVD Small3

Mindre släckmedel finns på 500ml stor. Denna variant är mer lättillgängliga och bättre anpassad för att släcka mindre batteribränder såsom smartphones, laptops och andra mindre elektroniska produkter. 

  • Testade enligt ZSW-normen för litiumjonbatterier upp till 60 Wh

 

Tänk alltid på säkerheten för användaren. Brand i litiumjonbatterier ger giftiga gaser och risk finns för jetstrålar och batterier som skjuts iväg. Var extra försiktig vid brand inomhus och se till att ha vinden i ryggen utomhus så att röken undviks.

 Se mer om Litium i vår Webshop

Användningsområden kan till exempel vara; industri, butiksverksamhet, offentlig verksamhet, mekanisk verkstad, bostäder, lagerlokaler, flygplatser, hamnar, återvinningsstationer, sjukhus, batteriinsamling etc.