Släcksystem, Ansulex och automatiska släcksystem för kök, storkök & restaurang

Brandexperten erbjuder ett komplett sortiment av släckanläggningar, släcksystem och Ansulex för rum, kök och storkök. Med ett rätt dimensionerat släcksystem får du ett snabbt och effektivt automatiskt släcksystem som begränsar konsekvenserna av en brand i ex vis kök. Vi har lösningen för dig med Forrex, pulver, CO2 eller färdiga släcksystemlösningar från världsledande leverantörer.

Kontakta Brandexperten eller ring020-29 90 00 för hjälp med din installation

pdfPunktsprinkler för släcksystem

Koldioxid CO2 som släckmedel

Brandskydd/släcksystem för storkök och restaurang - Ansulex

ansulex brandslackarsystem besk 1

Brand i fritös, grill, stekbord eller annan storkökutrusning är alltid farlig, då är automatiska släcksystem perfekta lösningen. Elden kan spridas otroligt snabb i de stora mängder olja som lagras i filter, kåpor och ventilationskanaler. Risken är stor för totalbrand.

Vanliga kolsyresläckare räcker inte till i ett storkök, utan det krävs större och mer avancerade släcksystem. Vi tillhandahåller Ansulex släckanläggningar som anpassas för köket, oavsett om det är en liten grillkiosk eller ett storkök.

pdf Ansulex köksbrandskydd

Släckanläggningar för rum - Inergen, Novec, IG55

Inergen är en blandning av tre i atmosfären naturligt förekommande gaser, kväve, argon och koldioxid. Gasen släcker brand genom att sänka det skyddade utrymmets syrehalt. Inergen är ren och lämnar inga rester och skapar korrosion. Gasen leder inte ström och kan därför användas direkt mot spänningsförande utrusning.

Inergen används i slutna utrymmen, "total flooding". Inergen kan användas i normalt bemannade utrymmen då systemet fortfarande tillgodoser människans behov av syre. Inergen påverkar inte ozonlagret och har en mycket kort atmosfärsik livslängd.

Novec ett miljövänligt alternativ till Halon

Inergen Faktablad

Punktskydd

SpaceSafe - Brandsläckningsutrusning speciellt framtaget för att skydda 19" skåp och rackar.

SpaceSafe - Släcksystem för 19" rack

 

Kontakt 020-29 90 00