Automatiska släcksystem för kök & storkök; Ansulex, Forrex & Fogmaker

Automatiska släcksystem med Ansulex  & Fogmaker för kök och storkök.

Släcksystem, Ansulex och automatiska släcksystem för kök & storkök

Brandexperten erbjuder ett komplett sortiment av släckanläggningar, släcksystem och Ansulex för rum, kök och storkök. Med ett rätt dimensionerat släcksystem får du ett snabbt och effektivt automatiskt släcksystem som begränsar konsekvenserna av en brand i ex vis kök. Vi har lösningen för dig med Forrex, pulver, CO2 eller färdiga släcksystemlösningar från världsledande leverantörer.

Kontakta Brandexperten eller ring020-29 90 00 för hjälp med din installation

pdfPunktsprinkler för släcksystem

Koldioxid CO2 som släckmedel

Släckanläggningar för rum - Inergen, Novec, IG55

Inergen är en blandning av tre i atmosfären naturligt förekommande gaser, kväve, argon och koldioxid. Gasen släcker brand genom att sänka det skyddade utrymmets syrehalt. Inergen är ren och lämnar inga rester och skapar korrosion. Gasen leder inte ström och kan därför användas direkt mot spänningsförande utrusning.

Inergen används i slutna utrymmen, "total flooding". Inergen kan användas i normalt bemannade utrymmen då systemet fortfarande tillgodoser människans behov av syre. Inergen påverkar inte ozonlagret och har en mycket kort atmosfärsik livslängd.

Novec ett miljövänligt alternativ till Halon

Inergen Faktablad

Brandskydd/släcksystem för storkök och restaurang - Ansulex

Brand i fritös, grill, stekbord eller annan storkökutrusning är alltid farlig, då är automatiska släcksystem perfekta lösningen. Elden kan spridas otroligt snabb i de stora mängder olja som lagras i filter, kåpor och ventilationskanaler. Risken är stor för totalbrand.

Vanliga kolsyresläckare räcker inte till i ett storkök, utan det krävs större och mer avancerade släcksystem. Vi tillhandahåller Ansulex ansulex brandslackarsystem besk 1släckanläggningar som anpassas för köket, oavsett om det är en liten grillkiosk eller ett storkök.

pdf Ansulex köksbrandskydd

Punktskydd

SpaceSafe - Brandsläckningsutrusning speciellt framtaget för att skydda 19" skåp och rackar.

SpaceSafe - Släcksystem för 19" rack




Släcksystem, Forrex & Fogmaker – Fordon & Marint

Brandexperten erbjuder ett komplett sortiment av släckanläggningar för fordon. Vi har allt ifrån enkla lösningar till skräddarsydda system för tunga fordon, bussar, skogsmaskiner, gruvmaskiner och anläggningsmaskiner. Bränder i fordon får ofta ett mycket häftigt förlopp och är svårsläckta med en handbrandsläckare. Med ett rätt dimensionerat släcksystem får du ett snabbt och effektivt skydd som begränsar konsekvenserna av en brand. Vi har lösningen för dig med Forrex, pulver, CO2 eller färdiga systemlösningar från världsledande leverantörer.

pdfForrex AB-50 Släckmedel

Fordon & maskiner

Motor, hydraulik, bränsle och elinstallationer utgör de stora brandriskerna på ett fordon. Bränderna får ofta ett mycket häftigt förlopp och är svårsläckta med en vanlig handbrandsläckare. Försäkringsbolagen kräver fasta släckanläggningar på skogs, torv och flismaskiner. Ett rätt projekterat och installerat släcksystem är ett snabbt och effektivt skydd som kan förhindra en katastrof. Vi levererar SBF-godkända anläggningar enligt SBF 127 med Forrex, pulver och CO2. Vi har mer än 25 års erfarenhet av släck­system för fordon med höga krav på funktions­säkerhet under de mest krävande förhållanden.

pdfForrex släcksystem - Buss

pdfForrex släcksystem - Fordon

Fartyg & Marint

Brandexperten kan erbjuda totallösningar för släcksystem med IG 55 eller CO2. Med lång erfarenhet av system för marina applikationer kan vi leverera släcklösningar som uppfyller Sjöfartsverkets krav samt den tuffa marina miljön. Vi kan också erbjuda godkända brandlarm från 1 till 32 sektioner.

Novec ett miljövänligt alternativ till Halon

Inergen Faktablad

IG55 INERTGAS Faktablad

IG55 Släckanläggning

IG55 Släckkabinett

Koldioxid CO2 som släckmedel

 

Kontakt 020-29 90 00