Service och underhåll av brandskyddsutrustning

Brandexperten har en lång erfarenhet av all typ av kontroll, service och underhåll på brandskyddsutrustning som exempelvis Brandsläckare, Släcksystem, Brandposter, Nödljus och utrymningsarmaturer, Första hjälpen-utrustning, Funktionskontroll brand- och utrymningslarm samt Rökluckor

Viktigt med regelbunden service och underhåll

Det finns några viktiga hållpunkter att tänka på när det gäller att behålla en bra funktion på brandredskap. Skulle olyckan vara framme gäller det att redskapen verkligen fungerar. Tänk på att:

  • Brandredskap bör servas en gång per år.
  • Släcksystem, exempelvis Ansulex, bör servar två gånger om året.
  • Verkstadsgenomgång och omladdning av skumsläckare ska ske var femte år. Släckaren kontrollerar då invändigt och en eventuellt rostig eller skadad behållare byts ut.
  • Verkstadsgenomgång av pulver- och kolsyresläckare ska utföras vart tionde år. Då byts pulvret ut och CO2-släckarna revisionsbesiktigas och provtrycks.
  • Brandposter ska funktionskontrolleras årligen och provtryckas vart femte år.

Serviceavtal för snabb service
Brandexperten tecknar i normalfallet serviceavtal med kunden. Beroende på kundens utrustning genomför vi löpande underhåll och kontroller minst en gång per år. Vi utför även omladdningar och andra åtgärder mot separat beställning. Brandexpertens arbete sker i enlighet med gällande standarder, regler och lagar från försäkringsbolag och myndigheter:

  • SS 3656 – Svensk standard för underhåll och omladdning av brandsläckare
  • SS-EN 671-3 – Europeisk standard för service och översyn av inomhusbrandposter
  • SVEBRA S 2006:1 – Riktlinjer för service av brandgasventilation

Vill du teckna ett serviceavtal så kan du enkelt kontakta oss på länken nedan:

Klicka här för att boka service

Eller ring oss på 020-299000 så hjälper vi dig direkt