Tillgänglighet

Platser i offentliga miljöer skall vara tillgängliga för alla. Brandexperten följer de riktlinjer för skyltning som Boverket och Myndigheten för delaktighet, MFD, har tagit fram.

Enligt boverkets rekommendationer bör orienterade skyltar i publika lokaler och på allmänna platser kompletteras, antingen med bokstäver i upphöjd relief (taktil text), i punktform eller både och. Sådana skyltar går under benämningen  taktila skyltar eller tillgänglighetsskyltar.

Trappor och nivåskillnader behöver också kontrastmarkeras så att dessa lätt kan uppfattas för personer med synnedsättning eller andra handikapp. Trappor ska kontrastmarkeras på översta och nedersta steget i varje trapplopp. Reglerna om enkelt avhjälpta hinder finns i sin helhet i Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder BFS 2011:13.

Exempel på tillgänglighetsskyltning kan vara:

  • Markeringar i golv och i trappor inomhus
  • Markeringar på mark och trappor utomhus
  • Markeringar på glasrutor, dörrar och väggar
  • Taktila skyltar vid toaletter, hissar, salar, mm
  • Flaggskyltar i korridorer

Brandexperten erbjuder både med standardskyltar- och speciallösningar.

Kontrastmarkeringar

Trappor och nivåskilnader behöver kontrastmarkeras så att dessa lätt kan upptäckas av personer med dålig syn. Trappor ska minst kontrastmarkeras på översta och nedersta steget i varje trappsteg. Det är också vanligt att markera alla trappsteg 

Svart 

                Svart Kontrastmarkering

Vit 

                 Vit Kontrastmarkering

 kontrast

               Självlysande Kontrastmarkering 

Taktila skyltar

De taktila skyltarna ökar tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning och är ett sätt att åtgärda hinder i offentliga miljöer.

taktil

Fler produkter finns i webbshopen

Efterlysande markeringar

Vi på Brandexperten har ett brett sortiment av efterlysande markeringar. Det finns många olika sorters efterlysande skyltar med pilar riktade åt alla utrymningsvägar. Vi erbjuder även efterlysande markeringar i trappsteg, efterlysande tejp, efterlysande armstöd och efterlysande färg.

4226 alu

Efterlysande rullstolskylt

1032 1