Skip to main content

Service och underhåll av brandskyddsutrustning

Brandexperten har en lång erfarenhet av all typ av kontroll, service och underhåll på brandskyddsutrustning som exempelvis Brandsläckare, Släcksystem, Brandposter, Nödljus och utrymningsarmaturer, Första hjälpen-utrustning, Funktionskontroll brand- och utrymningslarm samt Rökluckor.

Viktigt med regelbunden service och underhåll

Det finns några viktiga hållpunkter att tänka på när det gäller att behålla en bra funktion på brandredskap. Skulle olyckan vara framme gäller det att redskapen verkligen fungerar. Tänk på att:

  • Brandredskap bör servas en gång per år.
  • Släcksystem, exempelvis Ansulex, bör servar två gånger om året.
  • Verkstadsgenomgång och omladdning av skumsläckare ska ske var femte år. Släckaren kontrollerar då invändigt och en eventuellt rostig eller skadad behållare byts ut.
  • Verkstadsgenomgång av pulver- och kolsyresläckare ska utföras vart tionde år. Då byts pulvret ut och CO2-släckarna revisionsbesiktigas och provtrycks.
  • Brandposter ska funktionskontrolleras årligen och provtryckas vart femte år.

Serviceavtal för snabb service

Brandexperten tecknar i normalfallet serviceavtal med kunden. Beroende på kundens utrustning genomför vi löpande underhåll och kontroller minst en gång per år. Vi utför även omladdningar och andra åtgärder mot separat beställning. Brandexpertens arbete sker i enlighet med gällande standarder, regler och lagar från försäkringsbolag och myndigheter:

  • SS 3656 – Svensk standard för underhåll och omladdning av brandsläckare
  • SS-EN 671-3 – Europeisk standard för service och översyn av inomhusbrandposter
  • SVEBRA S 2006:1 – Riktlinjer för service av brandgasventilation

Vill du teckna ett serviceavtal så kan du enkelt kontakta oss nedan.

Brandexperten Service & Serviceavtal

Hör av dig så berättar vi mer om våra förmånliga serviceavtal eller om du vill boka en service.

Brandexperten är en helhetsleverantör inom Arbetsmiljö, Första Hjälpen och Brandskydd.

Vi hjälper dig över hela landet. Har du någon fundering tveka inte att kontakta oss!

Ring oss 020-29 90 00   Kontakta oss, vi finns över hela landet!

Service och underhåll av brandskyddsutrustning
Service och underhåll av brandskyddsutrustning Brandexperten har en lång erfarenhet av all typ av kontroll, service och underhåll på brandskyddsutr...
Web SBA | Arbeta med brandsäkerhet i telefonen
Web SBA | Arbeta med brandsäkerhet i telefonen Brandsäkerhet och arbetsmiljö direkt i telefonen, vi hjälper dig med SBA kontroll. I vårt unika web...
SBA – Avtal
SBA – Avtal Vid vårt årliga servicebesök genomför vi också en fullständig kontroll av samtliga brandskyddsinstallationer, uppmärkning av utrymning...
Service och underhåll av brandlarm
Service och underhåll av brandlarm För att säkerställa att ert brandlarm verkligen fungerar den dagen det behövs krävs att brandlarmet kontrollera...
Nulägesanalys, Brandskyddsinventering - Brandexperten
Nulägesanalys, Brandskyddsinventering - Brandexperten En nulägesanalys innebär att Brandexperten genomför en kartläggning av hur er beredskap, infö...
Brandkonsult, Brandingenjör, Brandskyddskontroll/Nulägesanalys
Brandkonsult, Brandingenjör, Brandskyddskontroll Våra certifierade brandkonsulter och brandingenjörer säkerställer att ni får rätt hjälp i ert bra...
Brandtekniskt yttrande
Brandtekniskt yttrande Vi utför alla typer av besiktningsuppdrag i form av normbesiktningar; revision - leveransbesiktningar och entreprenadsbesikt...
Brandskyddsdokumentation och brandteknisk dimensionering med sakkunnighetsintyg
Brandskyddsdokumentation och brandteknisk dimensionering med sakkunnighetsintyg När bygglov sökes hos kommunen skall en brandskyddsbeskrivning (br...