Skip to main content

Brandtekniskt yttrande

Vi utför alla typer av besiktningsuppdrag i form av normbesiktningar; revision - leveransbesiktningar och entreprenadsbesiktningar för att ta reda på om brandskyddet uppfyller de normer och krav som ställs på er verksamhet.

Besiktningen genomförs och dokumenteras så att vi tillsammans kan gå igenom del för del av protokollet efteråt. Besiktningsprotokollet kan användas för att upprätta en handlingsplan för brandskyddet och dess strategi.

Vi utför olika yttranden för att kontrollera att brandskyddet följer de lagar och andra krav som ställs på verksamheten. Exempel på olika tjänster:

  • Personantalsberäkningar
  • Utrymningsdimensionering
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Övriga yttranden

Brandexperten är en helhetsleverantör inom Arbetsmiljö, Första Hjälpen och Brandskydd.

Vi hjälper dig över hela landet. Har du någon fundering tveka inte att kontakta oss!

Ring oss 020-29 90 00   Kontakta oss, vi finns över hela landet!

Service och underhåll av brandskyddsutrustning

Service och underhåll av brandskyddsutrustning Brandexperten har en lång erfarenhet av all typ av kontroll, service och underhåll på brandskyddsutr...

Web SBA | Arbeta med brandsäkerhet i telefonen

Web SBA | Arbeta med brandsäkerhet i telefonen Brandsäkerhet och arbetsmiljö direkt i telefonen, vi hjälper dig med SBA kontroll. I vårt unika web...

SBA – Avtal

SBA – Avtal Vid vårt årliga servicebesök genomför vi också en fullständig kontroll av samtliga brandskyddsinstallationer, uppmärkning av utrymning...

Service och underhåll av brandlarm

Service och underhåll av brandlarm För att säkerställa att ert brandlarm verkligen fungerar den dagen det behövs krävs att brandlarmet kontrollera...

Nulägesanalys, Brandskyddsinventering - Brandexperten

Nulägesanalys, Brandskyddsinventering - Brandexperten En nulägesanalys innebär att Brandexperten genomför en kartläggning av hur er beredskap, infö...

Brandkonsult, Brandingenjör, Brandskyddskontroll/Nulägesanalys

Brandkonsult, Brandingenjör, Brandskyddskontroll Våra certifierade brandkonsulter och brandingenjörer säkerställer att ni får rätt hjälp i ert bra...

Brandtekniskt yttrande

Brandtekniskt yttrande Vi utför alla typer av besiktningsuppdrag i form av normbesiktningar; revision - leveransbesiktningar och entreprenadsbesikt...

Brandskyddsdokumentation och brandteknisk dimensionering med sakkunnighetsintyg

Brandskyddsdokumentation och brandteknisk dimensionering med sakkunnighetsintyg När bygglov sökes hos kommunen skall en brandskyddsbeskrivning (br...