Brandkonsult, Brandingenjör, Brandskyddskontroll/Nulägesanalys

Våra certifierade brandkonsulter och brandingenjörer säkerställer att ni får rätt hjälp i ert brandskyddsarbete. I arbetsuppgifterna ingår tillämpning av relevanta myndighetskrav avseende brand. Vår kund är oftast en fastighetsägare, nyttjanderättsinnehavare eller utifrån arbetsgivarrollen.

Våra brandskyddskonsulter hjälper dig att tolka lagstiftningen och översätta kraven till lösningar anpassat till ditt byggprojekt. Om en brandkonsult får vara med från början redan i skisstadiet och genom hela byggprocessen kan du förebygga vanliga projekterings- eller byggfel samt få ett brandskydd som är anpassat efter byggnadens och verksamhetens förutsättningar.

Kontakta Brandexperten eller ring: 020-29 90 00

Brandkonsulten säkerställer så lagar och regler efterlevs

Ett stort ansvar vilar på brandskyddskonsulten att tolka Boverkets byggregler i projekteringen så att dessa efterlevs. En oberoende kvalitetssäkring av brandskyddsbeskrivningen och brandskyddsprojekteringen är också nödvändig för att leverera rätt rekommendationer till projektet. Granskningen leder till att de bästa brandtekniska lösningarna uppnås.

Med hjälp av en brandingenjör/brandskyddskonsulten säkerställer du att brandskyddet utformas optimalt och uppfyller lagar och regler. Vi står till tjänst med allt från mindre brandskyddsinventeringar till stora brandorsksutredningar.

Brandskyddskontroller och brandorsaksutredning

Brandskyddskontroller får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll.  Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta.

Har olyckan varit framme? Vad var det som hände? En brand är ofta en omskakande och kaotisk händelse. Många gånger är den också svår att utvärdera i efterhand. Då är det bra med någon som hjälper dig att få en så klar bild som möjligt av branden och allt runtomkring. Det är där brandorsaksutredningen kommer in i bilden.

brandexperten sv 200

Brandexperten är en helhetsleverantör inom brand och säkerhet. Vi hjälper dig över hela landet. Har du någon fundering tveka inte att kontakta oss!

Ring oss på 020-29 90 00

Kontaktformulär

KONTAKTA OSS

LINKÖPING (HUVUDKONTOR)

NYA TANNEFORSVÄGEN 64 (BOX 6017)
580 06 LINKÖPING

020 - 29 90 00

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

SOCIALA MEDIA


© Copyright 2021 Brandexperten Sverige AB