Skip to main content

Web SBA | Arbeta med brandsäkerhet i telefonen

Brandsäkerhet och arbetsmiljö direkt i telefonen, vi hjälper dig med SBA kontroll.

I vårt unika web-verktyg finns allt du behöver för att skapa en trygg och säker arbetsplats. En heltäckande trygghetslösning laddad med hur man systematiskt arbetar med Arbetsmiljöarbete, Brandskydd och Första Hjälpen som du enkelt bär med dig. Där kan du samla skyddsronder, serviceronder, egenkontroller protokoll, uppföljning, statistik och dokumentarkiv och allt annat som behövs för att uppfylla lagkrav och dina anställdas behov av trygghet. Glöm dammiga pärmar och pappershögar.

Att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att ni metodiskt går igenom företagets brandskydd, ser till att det fungerar samt att alla i organisationen har den kunskap och material som är nödvändig för att ni ska kunna undvika en brand.

Du väljer själv tillvägagångssätt men det allra enklaste är att ta hjälp av ett digitaliserat verktyg.

Brandexpertens Web SBA är ett modernt system som uppfyller samhällets- och myndigheternas ställda krav för att få ett godkänt systematiskt brandskyddsarbete. Vi erbjuder våra kunder ett webbaserat alternativ till hur man enkelt kan arbeta systematiskt med brandskyddet på företaget.

Med oss får du ett mycket användarvänligt verktyg som hjälper dig i det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) på företaget. Du kan enkelt göra dina egenkontroller via din mobil eller läsplatta. Systemet har klickbara ritningar som gör det lättillgängligt.

WEB SBA är ett webbaserat program

Du behöver ingen installation, programmet nås enkelt via internet. Bara att logga in och komma igång.

Med WEB SBA får du ett enkelt och överskådligt system för hela ditt SBA-arbete. Dina uppgifter hanteras självklart med full sekretess och uppfyller samhällets och myndigheternas alla krav för ett godkänt systematiskt brandskyddsarbete.

Tillsammans upprättar vi bland annat rutiner, skriftliga redogörelser, brandskyddspolicy, egenkontrollschema, ansvarsfördelning och brand- skyddsregler. All denna information läggs sedan in på ditt företags egna specifika webbaserade sida. Gemensamt ser vi därefter till att sidan hålls uppdaterad så att brandskyddet alltid har högsta beredskap och säkerhet.

 • Uppfyller samhällets- och myndigheternas ställda krav för systematiskt brandskyddsarbete
 • Egenkontroller sker enkelt via laptop, läsplatta eller smartphone
 • Klickbara ritningar eller listor
 • Möjligt att även koppla på sin skyddsrond för sitt systematiska arbetsmiljöarbete
 • All dokumentation samlat på ett ställe
 • Påminnelser för kontrollronder och brister via mail
 • Bygg själv din organisation som du vill ha den
 • Ger dig snabb kontroll på hela ditt Systematiskt brandskyddsarbete SBA 

Kom igång enkelt - SBA kontroll

Vi hjälper dig med igångsättning, av WEB SBA kontroller, påminnelser och den kunskap som behövs – både om själva programmet och vad du behöver för att känna dig säker på att kunna utföra det systematiska brandskydds- och arbetsmiljöarbetet.

 1. Ta fram telefonen eller starta datorn
 2. Logga in på ditt WEB SBA
 3. Mata in dina ritningar och organisation
 4. Starta din SBA – eller skyddsrond
 5. Voilà!
JA, jag vill gärna veta mer!
Välkommen att kontakta oss så återkommer vi direkt för att se hur ni kommer igång snabbt med vårt WEB verktyg efter era förutsättningar.
Fyll i ditt namn
Please write a subject for your message.
Fyll i din e-postadress
Fyll i ditt telefonnummer

Brandexperten är en helhetsleverantör inom Arbetsmiljö, Första Hjälpen och Brandskydd.

Vi hjälper dig över hela landet. Har du någon fundering tveka inte att kontakta oss!

Ring oss 020-29 90 00   Kontakta oss, vi finns över hela landet!

Service och underhåll av brandskyddsutrustning
Service och underhåll av brandskyddsutrustning Brandexperten har en lång erfarenhet av all typ av kontroll, service och underhåll på brandskyddsutr...
Web SBA | Arbeta med brandsäkerhet i telefonen
Web SBA | Arbeta med brandsäkerhet i telefonen Brandsäkerhet och arbetsmiljö direkt i telefonen, vi hjälper dig med SBA kontroll. I vårt unika web...
SBA – Avtal
SBA – Avtal Vid vårt årliga servicebesök genomför vi också en fullständig kontroll av samtliga brandskyddsinstallationer, uppmärkning av utrymning...
Service och underhåll av brandlarm
Service och underhåll av brandlarm För att säkerställa att ert brandlarm verkligen fungerar den dagen det behövs krävs att brandlarmet kontrollera...
Nulägesanalys, Brandskyddsinventering - Brandexperten
Nulägesanalys, Brandskyddsinventering - Brandexperten En nulägesanalys innebär att Brandexperten genomför en kartläggning av hur er beredskap, infö...
Brandkonsult, Brandingenjör, Brandskyddskontroll/Nulägesanalys
Brandkonsult, Brandingenjör, Brandskyddskontroll Våra certifierade brandkonsulter och brandingenjörer säkerställer att ni får rätt hjälp i ert bra...
Brandtekniskt yttrande
Brandtekniskt yttrande Vi utför alla typer av besiktningsuppdrag i form av normbesiktningar; revision - leveransbesiktningar och entreprenadsbesikt...
Brandskyddsdokumentation och brandteknisk dimensionering med sakkunnighetsintyg
Brandskyddsdokumentation och brandteknisk dimensionering med sakkunnighetsintyg När bygglov sökes hos kommunen skall en brandskyddsbeskrivning (br...