Nulägesanalys, Brandskyddsinventering - Brandexperten

En nulägesanalys innebär att Brandexperten genomför en kartläggning av hur er beredskap, inför eventuellt en brand eller olycka, ser ut. Vi besöker ert företag och med ett ritningsunderlag dokumenterar och samtidigt ställer vi frågor om hur ni arbetar systematiskt med ert brandskyddsarbete.

Vid konsultuppdraget kontrollerar vi också vilken beredskap ni har för eventuella olyckor och sjukdomsfall. Vid vårt besök belyser vi även ert systematiska arbetsmiljöarbete.

Efter genomförd brandskyddskontroll av lokaler och intervju återkommer vi med en skriftlig rapport där vi presenterar ert nuläge och, där det behövs, föreslår förbättringsåtgärder.

Nulägesanalys, Brandskyddsinventering, brandingenjör, brandskyddskonsult, brandskyddskontroll

Brandexperten är en helhetsleverantör inom ArbetsmiljöFörsta Hjälpen och Brandskydd. Vi hjälper dig över hela landet. Har du någon fundering tveka inte att kontakta oss!

Ring oss på 020-29 90 00

Kontaktformulär